HİLAL DEYİNCE…

"Hayra vesile olan, hayır işlemiş gibidir. Allahü teâlâ, sıkıntıya düşene, çaresize yardım edeni sever." H.Ş.

HİLAL, Almanya ve dünyanın muhtelif bölge ve ülkelerinde insani yardım yapan, "mağdur ve mazluma dost eli" uzatan ve yapılan yardımlara karşılık beklemeyen bir yardım kuruluştur.

Bugün dünyamızda bir kısım insanlar bolluk içerisinde yaşarlarken ve alabildiğine israf içerisindeyken maalesef bir kısım insanlar yokluk ve yoksulluk içerisinde kıvranmakta ve tabiri cayizse hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Özellikle güçsüzler, yaşlılar, kadınlar ve çocukların durumları daha da vahimdir.

Yapılan savaşlar, meydana gelen iç kargaşalar veya çeşitli afetler sonucu insanlar bir anda sahip oldukları varlıklarını keybetmekte, yer ve yurtlarından olmakta ve dışarıdan yapılacak yardıma muhtaç hale gelmektedir.

Bugün dünyanın bir çok bölgesinde; Özellikle Balkanlar, Kafkaslar, Ortadoğu, Afrika ve Asya ülkelerinde milyonlarca insan yardıma muhtaçtır ve kendine uzanacak bir dost eli beklemektedir.

"İnsanların iyisi, insanlara iyilik edendir."H.Ş.

HİLAL, kuruluş olarak "nerede bir mağdur, nerede bir mazlum var ise biz oradayız" anlayışı içerisinde, uzak yakın demeden, her türlü sıkıntı, tehlike ve zorluklara göğüs gererek hizmet yapmakta ve kelimenin tam anlamıyla "mazlum ve mağdura uzanan dost eli" olmaktadır…

HİLAL, mağdur ve mazlumum, fakir ve yoksulun, hülasa yardıma muhtaç insanların imdadına yetişmekte, kimsesizlerin kimsesi olmaktadır.

HİLAL, yaptığı bütün yardımları projelendirmekte ve "HİLAL GÖNÜLLÜLERİ" vasıtasıyla bizzatihi muhtaça ulaştırmaktadır.

HİLAL, bir taraftan acil yardımlar yaparken diğer taraftan da kalıcı yardımlar için projeler geliştirmekte ve onları hayata geçirmektedir.


HİLAL YARDIM VE PROJELERİNDEN BAZILARI:

Burslar ve Eğitim Desteği: Muhtaç aile ve öğrencilere maddi olarak yardım yapmakta ve eğitime destek vermektedir. Ayrıca Almanya'da 35 civarında öğrenciye mali destek sağlanmaktadır.

Temiz Su Projesi: Özellikle Bangladeş ve Arakan Müslümanları mülteci kapları, Sudan ve Somali'de su kuyuları açmakta, bir nebzede olsa su sıkıntısını ortadan kaldırmak için elinden gelen gayreti göstermektedir. Şu ana kadar 50 civarında temiz su kuyusu açarak, mağdur ailelerin hizmetine sunmuştur.

Ev ve Barınak Projesi: Kendisine ait bir ev veya barınağı olmayan mağdur aileleri sokakta kalmaktan kurtarmakta, onlara ailece sığınacakları ev ve barınaklar yapmaktadır. Şu ana kadar 20 aileye ev ve barınak yaparak, onları açıkta kalmaktan kurtarmıştır.

Rikşa Projesi: Rikşa üç tekerlekli bisiklet. Özellikle Bangladeşte taksi görevi yapıyor ve bir eve ekmek kapısı olmakta. Kalıcı yardımlar çerçevesinde fakir ailelere "Rikşa" alarak, ailenin kendi geçimini kendisi sağlaması projesidir. Şu an 50 aileye Rikşa(Riksha) satın alma çalışmaları yürütmekteyiz.

Okul Projesi: Okul ve eğitim binası olmayan fakir bölge, köy veya yerleşim merkezlerinde okul yapıyor veya eski okulların restorasyon projesidir. Şu ana kadar Keşmir, Pakistan ve Bangladeşte 3 okul yapıldı, 1 okul binası restore edildi.

Gıda Yardımları: Muhtaç ailelere yapılan gıda yardımları.Özellikle Arakan Müslümanları, Bangladeş, Filistin, Somali ve Sudan gibi ülkelerde fakir ailelere yapılan yardımlardır.

Giyim Projesi: Fakir ailere, kadın, çocuk ve yoksul öğrencilere yapılan bir yardımdır. Bölge ve ülkenin ihtiyaç ve giyim tarzı dikkate alınarak yapılan bir yardımdır.

ATİB-Union der Türkisch – Islamischen Kulturvereine in Europa e.V.
Neusser Str. 553 | D-50737 Köln | Tel: 00 49 (221) 316010 | Fax: 00 49 (221) 323420 | e-mail: info@atib.org
Bankverbindung: Sparkasse KölnBonn Konto Nr: 1900 69 61 86 | BLZ: 370 501 98 | IBAN: DE393705 0198 1900 6961 86 | BIC: COLSDE33