Referans Referans Referans Referans


ATİB Gençlik Kolları Yeni Yönetimi Göreve Başladı

Başarılı bir dönemden sonra eski Gençlik Kolları Genel Başkanı Süleyman Yıldırım ve eski Kız Kolları Genel Başkanı Nurhan Aksoy görevlerini geçen sene Ekim ayında devrettiler. Yeni görevi teslim alan Gençlik Kolları Genel Başkanı Bekir Erzen ve Kız Kolları Genel Başkanı Özlem Çelebi yeni yönetimlerini oluşturduktan sonra 4-6 Ocak 2015 tarihlerinde hem ilk yönetim kurulu toplantılarını gerçekleştirmiş oldular ve aynı zamanda senenin ilk haftasonunu bir starteji belirleme kampı olarak planlayarak gelecek faaliyet dönemin projelerini ve konularını hazırlamış oldular.


Kampta yeni yönetim kurulu üyelerini bilgilendirmek adına çalışmalar düzenlendi. Üstlenilen görevler hakkı ile yapılması için, üstlenilern sorumluluğun önemi aktarıldı.

Kampın ilk gününde ağırlıklı olarak hedef, yapılanma ve beşeri münasebet esasları ele alındı. Hedef konusunda moderatörlük yapan ATİB GYK mensubu Mehmet Alparslan Çelebi, yeni yönetim ile birlikte Avrupadaki Türk İslam anlayışının esaslarını anlattı ve buna dayalı ATİB Gençliğin ana gayelerini tazeledi. Türk-İslam anlayışının bizzati insanı merkeze koyan ve insanı ümit olarak gören bir anlayış olduğunu vurguladıktan sonra, pozitivist bir Avrupa’da bu anlayışın önemini ve bundan yola çıkarak ATİB Gençliğinin insanı merkeze alan çalışmalar yapması gerektiği sonucuna varıldı. İnsan merkezli çalışmanın ise sadece özünü tanıyan, Türk-İslam bilinci olan, yaşadığı toplumun değerlerini bilen ve herşeyi adalet duygusu ile ölçebilen bir gençlik ile olabileceğine değindi.


Yapılanma konusuna moderatörlük yapan ATİB GYK mensubu Mustafa Çağrı Öner, yine yeni yönetim ile geçmişte mevcut olan yeni yönetim şekilleri ve esaslarını değerlendirdikten sonra muhtemel ve yeni stratejiye uygun yönetim modellerin ana hatlarını çizdi. ATİB Gençlik Kolları Danışma Kurulu üyesi Mehtap Yücel, yönetim Kurulu üyelerine içe yönelik, yani üyelerin arasındaki muhabbetin, ve dışa yönelik münasebetlerin nasıl olması gerektiği hakkında tavsiyelerde bulundu. ATİB Gençliğinin samimi ve güvenilir olmasının ekip ruhunu oluşturmak adına çok önemli bir husus olduğuna dikkat çekti. Ancak birbiriyle anlaşan ve edindiği görevi samimiyetle yerine getirme bilinci olan bir yönetim kurulunun faydalı işler yapabileceğini aktardı.


Aynı gün eski Kız Kolları Başkanı Nurhan Aksoy, yeni yönetim ile tecrübelerini paylaşarak geleceğe yönelik değerli tavsiyelerde bulundu. Avrupa Türk İslam Birliği Genel Başkanı İhsan Öner, akşam sohbetine katılarak yeni yönetimi aldıkları görevlerinden ötürü tebrik etti ve Avrupa’daki meselelerimizi özetledi. Akşam sohbetine ATİB Yüksek Öğrenim Gençliği(AYÖG) yönetimide katıldı ve yeni dönemle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.


İlk günde belirlenen ana stratejiler ile ikinci günde ATİB Gençliği Danışma Kurulu üyesi ve eski Eğitim Sorumlusu Aslıhan Öner’ in moderatörlüğünde yeni yönetim çalışma grupları halinde, gelecek faaliyet döneminin ana konularını ve buna dayanarak yapacağı projeleri belirledi. Aslıhan Öner’in aktardığı metodlar ile kısa zamanda kapsamlı bir çalışma gerçekleşti ne neticede önümüzdeki faaliyet döneminde yapılacak değişik alanlarda 10’dan fazla proje belirlendi.