ATİB Reisen GmbH
ATİB Reisen GmbH
ATİB Reisen GmbH
ATİB Reisen GmbH
ATİB Reisen GmbH
ATİB Reisen GmbH

FaceBookTwitterGoogle+

Haccın Çeşitleri

1. İfrad Haccı: Umresiz yapılan hac demektir. Hacı adayı ihrama girerken sadece hacca niyet eder ve hac vazifelerini yerine getirir. Ifrad haccı yapanlara kurban kesmek vacib değildir.

2. Temettu Haccı: Umre ve haccı ayrı ayrı ihrama girerek yapmaktır. Hacı adayı önce umre için ihrama girip umre vazifelerini yapar ve ihramdan çıkar. Günü gelince yeniden ihrama girerek bu sefer de hac vazifelerini yerine getirir. Temettu haccında kurban kesmek vacibdir.

3. Kıran Haccı: Umre ve haccı bir ihramda yapmaktır. Hacı adayı ihrama girerken hem umre, hem de hacca niyet eder. Önce umreyi yapar fakat ihramdan çıkmaz, sonra da haccı yapar. Kıran haccında da kurban kesmek vacibdir.

Hacca gitmek isteyen bir kimse, bu üç çesit hacdan hangisini dilerse onu yapar. Usulüne uygun olarak hangisini yaparsa yapsın, hac görevini yerine getirmiş olur.