ATİB Reisen GmbH
ATİB Reisen GmbH
ATİB Reisen GmbH
ATİB Reisen GmbH
ATİB Reisen GmbH
ATİB Reisen GmbH

FaceBookTwitterGoogle+

Haccın Farzları

Haccın farzları, birisi şart ikisi rükün olmak üzere üçtür:

  1. İhrama girmek (şart)
  2. Arafatta vakfe (rükün)
  3. Ziyaret tavafı (rükün)


Hac Kimlere Farzdır?

Aşağıdaki şartları taşıyanlara hacca gitmek farz olur:

  • Akıllı olmak
  • Erginlik çağına gelmiş olmak
  • Müslüman olmak
  • Hür olmak


Haccın farz olduğunu bilmek (bu şart, Müslüman olmayan ülkelerde İslam‘ı kabul edenler için geçerlidir. İslam ülkelerinde yaşayan Müslümanlar için haccın farz olduğunu bilmemek özür değildir!)

Zorunlu ihtiyaçlardan başka hacca gidip dönünceye kadar kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin geçinebileceği maddi güce sahip olmak,

Durumuna uygun bir vasıta ile hac yolculuğunu yapabilmesi için vasıta ve yol masraflarını karşılayacak paraya sahip olmak,

Hac vazifesini yapabilecek zamana yetişmiş olmak.