FaceBookTwitterGoogle+

HİLAL YARDIM VE PROJELERİNDEN BAZILARI:

Burslar ve Eğitim Desteği: Muhtaç aile ve öğrencilere maddi olarak yardım yapmakta ve eğitime destek vermektedir. Ayrıca Almanya'da 35 civarında öğrenciye mali destek sağlanmaktadır.

Temiz Su Projesi: Özellikle Bangladeş ve Arakan Müslümanları mülteci kapları, Sudan ve Somali'de su kuyuları açmakta, bir nebzede olsa su sıkıntısını ortadan kaldırmak için elinden gelen gayreti göstermektedir. Şu ana kadar 50 civarında temiz su kuyusu açarak, mağdur ailelerin hizmetine sunmuştur.

Ev ve Barınak Projesi: Kendisine ait bir ev veya barınağı olmayan mağdur aileleri sokakta kalmaktan kurtarmakta, onlara ailece sığınacakları ev ve barınaklar yapmaktadır. Şu ana kadar 20 aileye ev ve barınak yaparak, onları açıkta kalmaktan kurtarmıştır.

Rikşa Projesi: Rikşa üç tekerlekli bisiklet. Özellikle Bangladeşte taksi görevi yapıyor ve bir eve ekmek kapısı olmakta. Kalıcı yardımlar çerçevesinde fakir ailelere "Rikşa" alarak, ailenin kendi geçimini kendisi sağlaması projesidir. Şu an 50 aileye Rikşa(Riksha) satın alma çalışmaları yürütmekteyiz.

Okul Projesi: Okul ve eğitim binası olmayan fakir bölge, köy veya yerleşim merkezlerinde okul yapıyor veya eski okulların restorasyon projesidir. Şu ana kadar Keşmir, Pakistan ve Bangladeşte 3 okul yapıldı, 1 okul binası restore edildi.

Gıda Yardımları: Muhtaç ailelere yapılan gıda yardımları.Özellikle Arakan Müslümanları, Bangladeş, Filistin, Somali ve Sudan gibi ülkelerde fakir ailelere yapılan yardımlardır.

Giyim Projesi: Fakir ailere, kadın, çocuk ve yoksul öğrencilere yapılan bir yardımdır. Bölge ve ülkenin ihtiyaç ve giyim tarzı dikkate alınarak yapılan bir yardımdır.

Battaniye Projesi: Çok kötü şartlarda çadır ve barınaklarda kalmak zorunda olan ailelere yapılan bir yardımdır...

İftar ve Gıda Paketi Projesi: Ramazan ayına mahsuz muhtaç aile ve insanlara yapılan yardım ve topluca yapılan iftar proğramlarıdır.

Kurban Kampanyaları: Vacip ve adak kurbanlar vekaleten kesilmekte ve bizzatihi görevliler tarafından muhtaç ve mağdur insanlara ulaştırılmaktadır.