Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun

Avrupa Türk İslam Birliği ( ATİB ) Genel Başkanı İhsan ÖNER,  “Miraç Kandili” mesajı  yayınladı.

13.04. 2018 cuma gününü cumartesi'ye bağlayan gece, - Recep ayının 27. gecesi - içerisinde ilâhi hikmetleri barındıran, Peygamberimizin (sav) yaşadığı İsra ve Miraç mucizesinin sene-i devriyesini idrak ve ihya edeceğiz.

İsra, Peygamberimiz (sav)' in Mekke döneminde bir gece, Mescidi Haramdan Mescid-i Aksa’ya, yaptığı yolculuğa denir.

Bu kutlu yolculuk Kur’an-ı Kerim’de şöyle anlatılmaktadır: “Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.’’ (İsra Suresi, 17/1).

Miraç, Peygamberimiz (sav)' in Mescid-i Aksa’dan, semalara yaptığı ve Yüce Yaratan’ın kudretinin eserlerini temaşa ettiği hikmetli yolculuğu ifade etmektedir.

Bu kutlu yolculuk, insanlığın önüne açılan büyük bir ufuk yolculuğudur. Fertleri, toplumları ve bütün insanlığı yücelten ve yükselten evrensel değerlerle buluşturan bir yolculuktur.

Bu yolculuk bizlere, kendimizle ve Rabbimizle barışık olarak; varoluşun sırlarına erebilmenin bir fırsatını sunmaktadır.

İşte İsra ve Miraç yolculuğu insanın, kalbine ve iç dünyasına doğru bir yolculuktur. Erdem yolculuğudur.

O halde bir Mümin için, iman ve ibadetleriyle, ahlaki davranışlarıyla, ilim ve hikmetle yüksek mertebelere ulaşması onun için bir ‘Miraç’dır.

Peygamber Efendimiz (sav), Miraçtan üç büyük hediye ile dönmüştür: Birincisi gözümün nuru, Müminlerin Miracı dediği namaz; ikincisi Bakara Suresinin son iki Ayeti; üçüncüsü de şirkten uzaklaşan ve istikametini imana çeviren her insanın, sonunda cennete gireceği müjdesidir.  

İsra ve Miraç mucizesiyle, ibadet hayatımızı düzenlemeyi ve namaz ibadetimize asla ihmalkar davranmamamız gerektiğini bir kez daha idrak ederiz.

Miracın bize hatırlattığı değerlerden biri de; mekanların en önemlilerinden olan  Mescid-i Aksa’dır. Mescid-i Aksa bilincini öğretmesidir. Mescid-i Aksa yeryüzünde Tevhidin, hakikatin, doğruluğun ve güzelliğin sembolüdür.

Bu mübarek geceyi fırsat bilerek, günahlarımızdan temizlenmek için Rabbimize tövbe etmeli, rızasına uygun yaşayabilmek için O’ndan yardım istemeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Avrupa'da yaşayanlar olmak üzere tüm dünya Müslümanlarının Miraç Kandil'ini tebrik ediyorum.

İnsanlığın huzur, güven ve barış içinde yaşayacağı günlere kavuşmasını ve dünyada her türlü adaletsizliğin ortadan kalkmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyorum.

                                                                                  

İhsan ÖNER

ATİB Genel Başkanı

ATİB-Union der Türkisch – Islamischen Kulturvereine in Europa e.V.
Neusser Str. 553 | D-50737 Köln | Tel: 00 49 (221) 316010 | Fax: 00 49 (221) 323420 | e-mail: info@atib.org
Bankverbindung: Sparkasse KölnBonn Konto Nr: 1900 69 61 86 | BLZ: 370 501 98 | IBAN: DE393705 0198 1900 6961 86 | BIC: COLSDE33