Dr. Murad W. Hofmann Almanya Müslümanları İçin Büyük Bir Kayıptır

Aslında bir insanın nerede ve nezaman doğduğu v.s. önemli değildir. Önemli olan kişinin icraatları, eserleri ve mefkuresidir..

Teşkilatçılık inançla, aşkla, azimle, gayretle, fedakârlıkla yapılan bir iştir.

Selahattin Saygın

Her sabah yeni bir başlangıç, her sabah yeni bir umut ...

Mahmut Aşkar

Zor iştir Akif hakkında yazı yazmak... İmanın ve ahlakın kendisinde tecessüm ettiği...

Hidayet Kayaalp

   Serbest Kürsü  

Faaliyetlerimiz

MHW sizin kara gün dostunuzdur

01-RD-49-SY-DRUCK.jpg
Referans kapak 52..jpg

Sözünüz Referans olsun

                                                                                                                                                                                                                                                         | Impressum | Disclaimer

ATİB-Union der Türkisch – Islamischen Kulturvereine in Europa e.V.

 

Neusser Str. 553 | D-50737 Köln | Tel: 00 49 (221) 316010 | Fax: 00 49 (221) 323420 | e-mail: info@atib.org
Bankverbindung: Sparkasse KölnBonn Konto Nr: 1900 69 61 86 | BLZ: 370 501 98 | IBAN: DE393705 0198 1900 6961 86 | BIC: COLSDE33