Referans Referans Referans Referans Referans


- HİLAL Hilforganisation e.V.
- Yardım Projeleri
- Burslar ve Eğitim Desteği
- Temiz Su Projesi
- Ev ve Barınak Projesi
- Rikşa Projesi(Riksha)
- Okul Projesi
- Gıda Yardımları
- Giyim Projesi
- Battaniye Projesi
- İftar ve Gıda Paketi Projesi
- Kurban Kampanyaları
- Banka Bilgileri
- Son Söz


HİLAL DEYİNCE…

"Hayra vesile olan, hayır işlemiş gibidir. Allahü teâlâ, sıkıntıya düşene, çaresize yardım edeni sever." H.Ş.

HİLAL, Almanya ve dünyanın muhtelif bölge ve ülkelerinde insani yardım yapan, "mağdur ve mazluma dost eli" uzatan ve yapılan yardımlara karşılık beklemeyen bir yardım kuruluştur.

Bugün dünyamızda bir kısım insanlar bolluk içerisinde yaşarlarken ve alabildiğine israf içerisindeyken maalesef bir kısım insanlar yokluk ve yoksulluk içerisinde kıvranmakta ve tabiri cayizse hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Özellikle güçsüzler, yaşlılar, kadınlar ve çocukların durumları daha da vahimdir.

Yapılan savaşlar, meydana gelen iç kargaşalar veya çeşitli afetler sonucu insanlar bir anda sahip oldukları varlıklarını keybetmekte, yer ve yurtlarından olmakta ve dışarıdan yapılacak yardıma muhtaç hale gelmektedir.

Bugün dünyanın bir çok bölgesinde; Özellikle Balkanlar, Kafkaslar, Ortadoğu, Afrika ve Asya ülkelerinde milyonlarca insan yardıma muhtaçtır ve kendine uzanacak bir dost eli beklemektedir.

"İnsanların iyisi, insanlara iyilik edendir."H.Ş.

HİLAL, kuruluş olarak "nerede bir mağdur, nerede bir mazlum var ise biz oradayız" anlayışı içerisinde, uzak yakın demeden, her türlü sıkıntı, tehlike ve zorluklara göğüs gererek hizmet yapmakta ve kelimenin tam anlamıyla "mazlum ve mağdura uzanan dost eli" olmaktadır…

HİLAL, mağdur ve mazlumum, fakir ve yoksulun, hülasa yardıma muhtaç insanların imdadına yetişmekte, kimsesizlerin kimsesi olmaktadır.

HİLAL, yaptığı bütün yardımları projelendirmekte ve "HİLAL GÖNÜLLÜLERİ" vasıtasıyla bizzatihi muhtaça ulaştırmaktadır.

HİLAL, bir taraftan acil yardımlar yaparken diğer taraftan da kalıcı yardımlar için projeler geliştirmekte ve onları hayata geçirmektedir.


[Başa dön]

HİLAL YARDIM VE PROJELERİNDEN BAZILARI:

Burslar ve Eğitim Desteği: Muhtaç aile ve öğrencilere maddi olarak yardım yapmakta ve eğitime destek vermektedir. Ayrıca Almanya'da 35 civarında öğrenciye mali destek sağlanmaktadır.

[Başa dön]

Temiz Su Projesi: Özellikle Bangladeş ve Arakan Müslümanları mülteci kapları, Sudan ve Somali'de su kuyuları açmakta, bir nebzede olsa su sıkıntısını ortadan kaldırmak için elinden gelen gayreti göstermektedir. Şu ana kadar 50 civarında temiz su kuyusu açarak, mağdur ailelerin hizmetine sunmuştur.
[Başa dön]

Ev ve Barınak Projesi: Kendisine ait bir ev veya barınağı olmayan mağdur aileleri sokakta kalmaktan kurtarmakta, onlara ailece sığınacakları ev ve barınaklar yapmaktadır. Şu ana kadar 20 aileye ev ve barınak yaparak, onları açıkta kalmaktan kurtarmıştır.
[Başa dön]

Rikşa Projesi: Rikşa üç tekerlekli bisiklet. Özellikle Bangladeşte taksi görevi yapıyor ve bir eve ekmek kapısı olmakta. Kalıcı yardımlar çerçevesinde fakir ailelere "Rikşa" alarak, ailenin kendi geçimini kendisi sağlaması projesidir. Şu an 50 aileye Rikşa(Riksha) satın alma çalışmaları yürütmekteyiz.[Başa dön]

Okul Projesi: Okul ve eğitim binası olmayan fakir bölge, köy veya yerleşim merkezlerinde okul yapıyor veya eski okulların restorasyon projesidir. Şu ana kadar Keşmir, Pakistan ve Bangladeşte 3 okul yapıldı, 1 okul binası restore edildi.[Başa dön]

Gıda Yardımları: Muhtaç ailelere yapılan gıda yardımları.Özellikle Arakan Müslümanları, Bangladeş, Filistin, Somali ve Sudan gibi ülkelerde fakir ailelere yapılan yardımlardır.[Başa dön]

Giyim Projesi: Fakir ailere, kadın, çocuk ve yoksul öğrencilere yapılan bir yardımdır. Bölge ve ülkenin ihtiyaç ve giyim tarzı dikkate alınarak yapılan bir yardımdır.
[Başa dön]

Battaniye Projesi: Çok kötü şartlarda çadır ve barınaklarda kalmak zorunda olan ailelere yapılan bir yardımdır...
[Başa dön]

İftar ve Gıda Paketi Projesi: Ramazan ayına mahsuz muhtaç aile ve insanlara yapılan yardım ve topluca yapılan iftar proğramlarıdır.


[Başa dön]

Kurban Kampanyaları: Vacip ve adak kurbanlar vekaleten kesilmekte ve bizzatihi görevliler tarafından muhtaç ve mağdur insanlara ulaştırılmaktadır.

[Başa dön]

Banka Bilgilerimiz:
Bankverbindung: Isbank Köln
Konto Nr: 0069978002
BLZ: 370 308 00
IBAN: DE 30370308000069978002
BIC: ISBKDEFXKOLSevgili kardeşlerimiz

Bütün bu saydıklarımız ve bir kısmının adını zikretmediğimiz yardımlar ancak sizlerin destek ve katkıları ile mümkündür. Sizler HİLAL Yardım Organizasyonu'na; aidat, bağış, fitre, zekat, sadaka gibi yardımlar yaparsanız biz de sizlerin adına mağdur ve mazluma ulaşır, sizlerin "hayra uzanan eliniz" oluruz. Siler bize destek olursanız, bizler de Filistin, Sudan, Somali, Togo, Keşmir, Doğu Türkistan, Pakistan, Bangladeş, Arakan, Balkanlar, Kafkaslar ve Türkiye'de mağdurlara uzanan dost eli oluruz.

Unutmayalım; ancak birlikte fakirin yüzünü güldürür, yetimin gözyaşını sileriz...

"Allah’ın rızasını kazanmak ve ruhlarındaki cömertliği kuvvetlendirmek için mallarını hayra sarf edenlerin durumu, bir tepede kurulmuş güzel bir bahçeye benzer ki, üzerine bol yağmur yağmış da iki kat ürün vermiştir. Bol yağmur yağmasa bile bir çişinti düşer de yine ürün verir. Allah yaptıklarınızı görmektedir."(Bakara Suresi, 2/265)

Mağdura uzanan dost eli HİLAL sizin kuruluşunuzdur! Destek olalım! Yardım edelim! Üye olalım! Üye bulalım!..

Yaptığınız ve yapacağınız bütün yardım ve destekler için teşekkür eder, dergahı ilahiyede kabulünü dilerim.


[Başa dön]

Mehmet Sever
HİLAL Yardım Organizasyonu Başkanı