''Alem O'na muhtaç''

 

ATİB Genel Başkanı Durmuş Yıldırım, Mevlid Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımlayarak bütün İslâm Âleminin Kandilini tebrik etti. Genel Başkan Yıldırım, Mevlid Kandili mesajında şöyle dedi:

“Kur’an-ı Kerim’de ‘‘büyük bir ahlak üzere’’ (Kalem Suresi 68/4) olduğu bildirilen Hz. Muhammed (s.a.v.), yine Kur’an’ın ifadesiyle ‘‘âlemlere rahmet olarak (Enbiya Suresi 21/107) gönderilmiş ve insanlığa kıyamete kadar örnek alacakları prensipler koymuştur.

O’nun koymuş olduğu prensipler sadece Müslümanlar için değil, bütün insanlığın kurtuluşuna vesile nitelikte umdelerdir. Çünkü O, insanları hidayete ulaştırmak üzere gönderilmiş bir Peygamberdir. ‘‘Andolsun ki Resûlullah’da sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı zikredenler için mükemmel bir örnek vardır. (Ahzab Suresi 33/21)” âyeti, Hz. Peygamber’in her konuda örnek alınacak bir model olduğunu açık bir şekilde ifade etmektedir. Nitekim Allah (c.c.) Haşr Suresi ayet 7’de şöyle denilmektedir: ‘‘Peygamberin size getirdiklerini alınız (tunuz), yasak ettiği şeylerden sakınınız çünkü peygamber, nefsin arzusuna uyarak söz söylemez; O’nun söylediği söz kendisine vahyedilenden başka bir şey değildir. (Necm Suresi 3/4).”

Kendisi de ‘‘Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim’’ (İbn Hanbel, Müsned, II, 381) buyurarak, gönderiliş gayesinin güzel ahlakı tamamlamak olduğunu ifade etmiştir.

Peygamber Efendimizin hayatı, müminler hatta tüm insanlığın kurtuluşu ve huzuru için örnek ilke ve mesajlar içermektedir. Hangi açıdan bakılırsa bakılsın içinde yaşadığımız çağın, O’nun örnekliğine, manevi önderliğine ve ilahi rehberliğine ihtiyacı vardır. Bizim de O’nun sevgisine, aşkına; O’nu okumaya, anlamaya ve yaşamaya ihtiyacımız vardır. O halde, yapacağımız en önemli şey fert olarak, aile olarak, cemiyet, millet ve ümmet olarak, O’nun yüce ahlakını, sünnetini, hadisi şeriflerini iyi bilip hayatımıza uygulamaktır.

Yunus Emre’nin dilindeki aşk peygamberini, Mevlana’nın dilindeki rahmet peygamberini, Ahmet Yesevi’nin dilindeki hikmet peygamberini, Hacı Bektaş Veli’nin dilindeki eşsiz baba ve insan peygamberini yeniden keşfetmeye ve bu keşfimizi toplumun bütün katmanlarına açmaya ihtiyacımız vardır.

Asırlardır dünyanın her tarafındaki müslümanlar, her sene Mevlid Kandilini tes’id etmişler, kutlamışlardır. Esas olan kutlamaktan ziyade, O’nu anlamak, O’nun hayatını örnek almak, yegâne önder ve rehber olarak O’nu takip ve tatbik etmektir. Küreselleşen ve sekülerleşen dünyamızda daha çok O’nun rehberliğine ihtiyacımız var. Bu açıdan, bu gün ve geceleri fırsat bilerek çocuklarımıza ve gençlerimize O’nun siretini iyi anlatmalıyız ve öğretmeliyiz...

Bugün de dünya O’nun liderliğini arıyor ve âlem O’na muhtaç...

Bu vesileyle, başta Avrupa Müslümanları olmak üzere, bütün Müslüman kardeşlerimizin Mevlid Kandilini tebrik ediyor, ülkemize, milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa huzur ve barış getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.”

Durmuş Yıldırım
ATİB Genel Başkanı

                                                                                                                                                                                                                                                         | Impressum | Disclaimer

ATİB-Union der Türkisch – Islamischen Kulturvereine in Europa e.V.

 

Neusser Str. 553 | D-50737 Köln | Tel: 00 49 (221) 316010 | Fax: 00 49 (221) 323420 | e-mail: info@atib.org
Bankverbindung: Sparkasse KölnBonn Konto Nr: 1900 69 61 86 | BLZ: 370 501 98 | IBAN: DE393705 0198 1900 6961 86 | BIC: COLSDE33