top of page

‘’Hicri 1441 Yeni Yılının bütün insanlığa huzur ve barış getirmesini niyaz ediyorum’’

Aziz Müslümanlar,

Hicret, İslam Tarihinin en önemli hadisesidir. Bu sebeple islam aleminde çok özel bir yere sahiptir ve bundan dolayı Müslümanların takviminin başlangıcı seçilmiştir. Hicret, İslam tarihinde bir safhanın kapanıp, yeni bir çağın açılışı, insanlık tarihine ise adaletin, huzurun, insan haklarının, maddi-manevi zenginliklerin artırılarak insanlık haysiyetinin korunduğunun, insana insan olma şerefinin yeniden hatırlatıldığı tarihtir.

Kameri olarak 1 Muharrem 1441’e girdiğimiz zaman Hicri Yılbaşı, Miladi takvime göre 31 Ağustos 2019 Cumartesi gününe tekabul etmektedir. Muharrem ayı, ilahi bereket ve feyzin, ihsan ve ikramın bollaştığı sayısız lütuf ve hikmetlerle dolu mübarek bir aydır.

Muharrem ayı aynı zamanda hüzün ve ibret ayıdır. Bizlere, yüreklerimizi sızlatan Kerbela’yı hatırlatır. Hz. Hüseyin efendimiz, ailesi ve arkadaşları, bu acı hadisedeki asil duruşları ve haksızlıklar karşısındaki onurlu mücadeleleri ile sonsuza dek müminlerin gönüllerinde taht kurmuşlardır. Onlara bu zulmü reva görenler ise müslümanların ortak vicdanında ebediyen mahkum olmuşlardır.

Hicret, İslam ve dolayısıyla müslümanların baskı ve zulümden kurtularak izzet ve şerefin zirvesine ulaştıkları tarihdir. Baskı ve dayatma ile islamın bastırılayamacağının en çarpıcı şekilde tesbiti hicret hadisesi ile ispat edilmiştir.

Batı Avrupa Müslüman Türkleri olarak bizler de doğup büyüdüğümüz topraklardan şu veya bu sebeple farklı bir kültür coğrafyasına hicret etmiş durumdayız. Özellikle biz göçmen Türkler, İslam tarihinde takvim başlangıcı olduğu kadar bir dönüm noktası da olan Hicret’in mana ve ehemmiyetini çok iyi kavramalı ve bizden sonraki nesillere bu birikimi aktarmalıyız.

Değerli Müslümanlar, bir hicri yılbaşına daha ulaştığımız bugünlerde yine baskı, zulüm ve işkencelere maruz kalmış, evini barkını terk ederek mülteci durumuna düşmüş Müslümanların, en kısa zamanda tekrar kendi topraklarına dönebilmelerini Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyor, başta Kerbelâ şehitleri olmak üzere din, vatan, millet, hak, hakikat ve adalet için canlarını veren bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum.

Bu vesile ile ATİB olarak, idrak etmekte olduğumuz Hicri yılbaşının İslam dünyasına, Avrupa Müslümanlarına ve birlikte yaşadığımız toplumlara huzur ve barış getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyor, bütün Müslümanların 1441. Hicri yılını tebrik ediyorum.

Durmuş Yıldırım

 

ATİB Genel Başkanı

bottom of page