top of page

GÖÇMENLERE İNSANCA MUAMELE

ATİB Genel Başkanı Durmuş Yıldırım, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü münasebetiyle yaptığı basın açıklamasında şu konulara yer verdi:

Uluslararası Göçmenler Gününde Birleşmiş Milletler verilerine göre dünya çapında 258 milyon insan ana vatanını terk ederek bir başka ülkede yaşıyor ve 70 milyon insan da sığınmacı veya mülteci konumunda.
Biz de Avrupa’da sayıları 6 milyona varan Türkiye kökenli göçmenler olarak, altmış yıla yaklaşan bir geçmişimize rağmen hâlâ günlük hayatta “öteki” olmaktan kaynaklanan birçok engellerle karşı karşıya kalıyoruz.
21.Yüzyılda insanlık tarihinin belki de en trajik dönemlerinden birine şahitlik yapıyoruz:
Dünyanın bir tarafında alabildiğine bolluk ve israf, diğer tarafında ise yokluk ve yoksulluk… Dünyanın bir kesiminde huzur ve barış hâkim iken, büyük bir kesimde savaş, işgal ve sömürü hüküm sürüyor.
Adil olmayan bir dünya düzeninde fakirlik ve iç savaşlar yüzünden evini barkını, doğup büyüdüğü toprakları terk etmeye zorlanan insanların sayısı maalesef giderek daha çok artacaktır.
Uluslararası Göçmenler Gününde, zulme, baskıya ve savaşlara son verilsin!
Unutulmamalıdır ki; hepimiz insan kardeşiz ve hepimiz göçmeniz.
Hakça paylaşım ancak, güçlüye değil, haklıya hakkı teslim edilmekle mümkündür.
Kendisi de bir göçmen kuruluşu olan ATİB adına, göçmen kabul eden ülkelerden, “18 Aralık Uluslararası Göçmenler Gününde bütün göçmenlere insanca bir muamele talep ediyoruz.

bottom of page