top of page

ATİB YATILI EĞİTİM KAMPI İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Avrupa Türk-İslam Birliği (ATİB)’nin, kuruluş gayeleri doğrultusunda yaptığı faaliyetlerin başında eğitim gelir. Kuruluşun başlıca şiarlarından biri olan “eğitimli insan inşası” ATİB 24. Faaliyet Dönemi’nde de Genel Başkan Durmuş Yıldırım’ın öncülüğünde devam etti.
24. Faaliyet Dönemi’nin ikinci eğitim kampı bu sefer diğerlerinden farklı olarak, kültür ve medeniyet şehri İstanbul’da yapıldı. İki yüzün üzerinde ATİB’linin katılımıyla 30.01.2020-02.02.2020 tarihleri arasında gerçekleşen eğitim kampına kadınların da en az erkekler kadar ilgi göstermesi dikkat çekti.


ATİB Genel Başkanı Durmuş Yıldırım’ın açış konuşmasında ağırlıklı olarak ATİB’in Kuruluş Gayesi, Misyonu ve Teşkilatçılık Anlayışı üzerinde durdu. Genel Başkan Yıldırım, ATİB’lileri tarif ederken şu sözlere yer verdi: “Biz ATİB’liler, Orta-Asya’dan Horasan’a ve devamında Anadolu’ya, oradan da Avrupa’nın içlerine uzanan Hoca Ahmet Yesevi silsilesindeniz. Biz gittiğimiz yeri kendimize yurt edinmiş, huzur ve kardeşlik götürmüş, yetmiş iki milleti aynı gözle görmüşüz.


Biz ATİB’liler nereden geldiğimizin, nereye ait olduğumuzun ve nerede bulunduğumuzun şuurunda olan bir camiayız. Kendimizi bilecek kadar milli bir duruşa, kendimizin dışındakileri kabullenecek kadar da evrensel bir bakışa sahibiz. Beklentimiz; birlikte yaşadığımız toplumlarında bizi Müslüman-Türk kimliğimizle kabullenmeleridir.” Konuşmasının devamında ATİB ve kuruluş gayeleri üzerinde duran Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:


“ATİB olarak bizim kuruluş gayemiz çok özlü bir ifadeyle; Avrupa Türklerinin kültürel kimliklerini muhafaza ederek, birlikte yaşadığımız toplumla uyum içinde yaşamaktır.
Varoluş gayemiz ise; teşkilatlı, iş-güç sahibi, eğitimli ve katılımcı bir toplum olarak bu topraklarda Avrupalı Müslüman-Türk olarak kalıcı olmaktır. ATİB, Türk-İslam dünya görüşünün dün olduğu gibi, bugün ve yarınlarda da takipçisi ve savunucusudur. Türk-İslam dünya görüşü; dinde aşırılıklara kaçmadan, Ortayol Müslümanlığı’nı benimser. Düşüncemizin özünü ve hayat anlayışımızı İslam’a olan inancımız ve imanımız şekillendirir. Türk-İslam dünya görüşü çizgisindeki ATİB, din üzerinden siyaset yapmaz ve dini bir ideoloji olarak algılamaz.” Konuşmasının ilerleyen bölümlerinde kardeşlik ruhuna, birlik ve beraberliğe ve eğitime ağırlık verilmesinin altını çizen ATİB Genel Başkanı Durmuş Yıldırım, teşkilatçılığın ve teşkilatlı bir toplum olmanın önemini izah ederken de dedi ki: “Nasıl ki suda boğulmamak için ya yüzme bilmek ya da can yeleğine sarılmak gerekliyse, yaşadığımız toplumlarda da Müslüman-Türk toplumu olarak eriyip gitmemek, asimile olmamak için hem kendi değerlerimize sarılmak hem de teşkilatlı bir toplum olmak mecburiyetindeyiz.”


Akabinde, Eğitim Başkanı Abdülcelil Akyüz bey İdarecilik ve Dernekçilik konularında bilgi verdi.
Daha sonra Doç. Dr. Oğuzhan Aydın, “Tarihimiz, Medeniyetimiz, Yolumuz” başlıklı konuyu anlatırken, tarihten günümüze akıcı bir üslupla bir bilgi ve fikir yolculuğu yaptı. Gazeteci-Yazar Şefik Kantar yaptığı konuşmada, Avrupalı Türklerin mevcut durumu ve geleceğiyle ilgili görüşlerini dile getirdi.


ATİB bünyesindeki Gençlik Kolları, Hac ve Umre, Kültür Gezileri, Kadın Kolları ve Hilal Yardım Organizasyonu kendi sahalarındaki faaliyetlerinden özet bilgiler sundular. ATİB Genel Muhasibi Şaban Duran sorumlu olduğu konular hakkında ve Gençlik Eğitim Sorumlusu Hidayet Kayaalp da gençlerle yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı.
YTB İstanbul Temsilcisi Emre Oruç da temsil ettiği kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi ve ATİB’in Avrupalı Türkler için yaptığı çalışmalarda işbirliği yapmaya devam edeceklerini dile getirdi.


ATİB Eski Genel Başkanlarından Selahattin Saygın, ATİB Genel Başkan Yardımcısı ve Hilal Yardım Organizasyonu Başkanı Mehmet Sever’le birlikte gittiği Elazığ Deprem bölgesinden ayağının tozuyla geldikten sonra “Teşkilat Hayatı ve Dava Adamı” konulu bir ders işledi.


ATİB Genel Sekreteri Nurdoğan Aktaş, “Beşeri Münasebetler” adlı dersinde insanî ilişkileri anlattı.


Eğitim kampının ikinci gününde Prof. Dr. Osman Sezgin, “Başarılı Bir Yönetim” başlığı altında anlattığı ders salonu dolduran teşkilat insanları tarafından dikkatle dinlendi.
Genç sanatçı Abdüssamet İnce ve Ozan Mustafa Turgut’un okuduğu türküler ve eğitim kampı için kalınan otelin sahibi tarafından ATİB’lilere bir jest olsun babından sahneye çıkarılan Türk sanat müziği sanatçıları da eğitim proğramına ayrı neşe ve estetizm kazandırdı. Son gün tekrar geldikleri ülkelere dönüş yapan ATİB’liler, teşekkürlerini ve memnuniyetlerini ifade ettiler...

bottom of page