top of page

ATİB Genel Başkanı Durmuş Yıldırım`ın
Regaib Kandili Mesajı 

ATİB Genel Başkanı Durmuş Yıldırım, Üç Aylar ve Regaib Kandili münasebetiyle yayımladığı mesajında, bütün İslâm Âleminin Üç aylarını ve Regaib Kandilini tebrik ederek şöyle dedi:

Rahmeti, bereketi ve mağfireti bol olan Üç Ayların manevi iklimine girmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla, Hicri takvimine göre Recep ayındaki ilk Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan geceye Regaib Kandili denir. İslam aleminde kutsal kabul edilen Üç Aylar; Recep, Şaban ve Ramazan ayları, Regaib Kandili ve gecesi ile karşılanıyor.

Regaib Kandili doğrudan Kur’an-ı Kerim kaynaklı olmasa da dinî kültürde zamanla kutlanmaya başlanmış ve önemli bir yer edinmiştir. Bu sebeple bu aylar ve geceler lütuf, rahmet ve mağfiret ayları ve geceleridir. Regaib Kandili de (Gecesi) günahlardan arınmak isteyenler için dua ve ibadet edilerek, Allah’ın mağfiretinin, lütuf ve kereminin üzerlerine sağnak sağnak yağdığı bir rağbet gecesidir.

İnsan rağbet ettiği değerlere göre rağbet görür. Her türlü arzu ve isteklerimizi, rağbetlerimizi iyiye, doğruya, güzele, faydalı olana, hakka ve hakikate; ragaibimizi Rabbimize yöneltme, bütün işlerimizi O’nun rızasına uygun hâle getirme gayreti ve çabası için büyük bir fırsattır. Bu anlamda, bu aylarda ve gecelerde, daha fazla Kur’ân-ı Kerim okunmalı, ibadet ve hayır yapılmalı, tefekkür, muhasebe, tevbe ve istiğfarda bulunularak ihya ve idrak edilmelidir.

Bu manada Regaib Gecesi (Kandili) gönüllerin ve kafaların aydınlanmasına, Müslümanlar arasındaki kardeşliğin pekişmesine, insanlarla iyi münasebetlerin gelişmesine vesiledir. Özellikle değişik Avrupa ülkelerinde yaşayan Müslümanlar olarak, din kültürümüzde müstesna bir yeri olan mübarek geceler ve aylarda bize ait mabetlerde biraraya gelmek, buradaki varlığımızın devamı açısından önemlidir.

Bu vesileyle, başta Avrupa Müslümanları olmak üzere, bütün Müslüman kardeşlerimizin Regaib Kandilini tebrik ediyor, ülkemize, milletimize, İslam dünyasına ve bütün insanlığa huzur ve barış getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.

 

Durmuş Yıldırım

 

ATİB Genel Başkanı

bottom of page