top of page

İsrâ ve Miraç teselli ve iltifattır…

Kısa adı ATİB olan, Avrupa Türk-İslam Kültür Dernekleri Birliği Genel Başkanı Sayın Durmuş Yıldırım, Mirac Kandili münasebetiyle bir Kandil mesajı yayınlayarak bütün İslâm Âleminin Mirac Kandilini tebrik etti.

İsrâ, gece yürüyüşü demektir. Gece karanlığı bazı şeyleri örttüğü için gece yürüyüşüne de isrâ denilmiştir. Bu kelimenin anlam bakımından sır ile de ilişkisi vardır. Terim olarak Hz. Peygamberin hicretten bir buçuk yıl önce Mekke’de bulunan Mescid-i Haramdan, Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya Allah tarafından mucize olarak bir anda yaptığı yolculuktur. İsrâ olayı Kur‘ân’la sabittir. İsrâ olayının Kur‘ân’da anlatımı şöyledir:

“Kulu Muhammed'i geceleyin, Mescidi Haram'dan kendisine bazı âyetlerimizi göstermek için, etrafını mübarek kıldığımız Mescidi Aksâ'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz ki her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla gören O'dur.”[İsrâ 17/1]

Mi'rac ismi de yükseğe çıkmak manasına olan "uruc"tan alınmıştır ki merdiven, asansör demektir. Mi'rac ile ilgili hadislerde bu kelime kullanılarak "Yükseğe çıkarıldım" buyurulduğundan bu olaya "Mi'rac" da denmiştir. İslâm dünyasında bu olay genelde bu kelime ile bilinmektedir.

Sözlük anlamları bu olan İsrâ ve Mi'rac, Peygamberimizin üstün makamlara yükselişi ve Allah'ın yüce katına kabul edilişi olayıdır. Yüce yaratıcıya yakınlığın en üstün derecesi olan Mi'rac, beşer anlayışı çizgisinin ötesinde bir olaydır. Çünkü bu olayın fizik kanunları ile açıklanması mümkün değildir.

Müşriklerin baskı ve ambargoları sırasında en yakını amcası Ebû Tâlib ve Hanımı Hz. Hatice vefat etmiştir. Allah Resûlü, kederlidir. Mahzun ve mükedderdir. Bir tarafta müminlerin fakru zaruret içersinde müşriklerden eziyet ve işkence görmeleri, diğer yandan en sevdiği insanların dünyadan ayrılığı ve son olarak Taif’te karşılaştığı durum onu son derece üzmüş iken Allah’ın daveti gelmiştir. Rabbi kulunu teselli edecek ona lutfedecektir.

Dünyanın amansız gailelerinden usanmış, kafirlerin ve hainlerin azgınlıklarından bıkmış, en zarif, en narin, en yumuşak huylu, en güzel ahlaklı, o son nebiyi Allah Teala’nın, huzuruna çıkararak gerçek nimetlerle onu müjdelemesi en güzel iltifat olmuştur.

Bu manada Mirac, tesellidir, iltifattır,  imtihandır, tasdiktir. Aynı zamanda Mirac, namazdır, hicrettir, keşiftir, hedeftir ve hediyedir.

Müminin Mi'rac'ı sayılan namazın farz kılındığı bu mübarek gecede yüce yaratıcıya yönelmeli, O'ndan af ve bağış dilemeliyiz. Bizlerin de içerisinden geçtiği bu sıkıntılı süreçte daha fazla muhasebe ve tefekkür etmeliyiz. Hadiselerden ders çıkararak ve ibret alarak her türlü mühlikâttan uzak durmalıyız. Koronavirus salgınına karşı da tedbir alarak, endişe ve panik yapmadan korunmalıyız. Federal ve yerel düzeyde yetkili birimlerin aldığı karar ve kurallara hassasiyetle uymalıyız. Sağlıkla kavuştuğumuz bu kutlu günleri değerlendirmeli ve Allah'ın lütfettiği sayısız nimetlerine şükretmeliyiz.

 

Bu duygularla hepinizin Mi'rac kandilini kutlar, bu mübarek gecenin hepimiz için hayra vesile olmasını yüce Mevlâ'dan niyaz ederim.

Durmuş Yıldırım

ATİB Genel Başkanı
 

bottom of page