top of page

ATİB’de  "Göçün 60. Yılı Sempozyumu" düzenlendi.

Avrupa Türk-İslam Birliği'nin (ATİB) Köln'deki genel merkezinde düzenlenen sempozyumda, Almanya'ya gelen ilk neslin yaşadığı zorluklar anlatıldı, Almanya'daki Türk varlığının geleceğine ışık tutuldu ve Türkçe'nin korunup gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yapıldı.

ATİB Genel Başkanı Durmuş Yıldırım, sempozyum öncesi yaptığı açılış konuşmasında, Batı Avrupa'ya Türk iş göçünün öncelikle muğlak şekilde başlayıp, daha sonra kalıcı hale geldiğine işaret ederek bu göç sürecinde birçok kazanımların olduğu gibi, kayıp ve sıkıntıların da yaşandığını söyledi.

ATİB Genel Başkanı Durmuş Yıldırım, "Avrupa özelinde Almanya'nın bu günkü refah seviyesine gelmesinde Alman toplumuyla birlikte bizlerin de katkıları ve emekleri oldu. Hatta Türkiye'nin de gelişmesi ve bu günlere gelmesinde Avrupa Türklerinin büyük katkıları olmuştur. Bugün her anlamda ırkçı saldırılara rağmen, bütün dışlamalara rağmen Avrupa'ya göçüp yerleşmiş insanlarımız hem buranın kalkınması için çalıştı, hem burada birçok alanda önemli yerlere gelmiştir. Türkler burada her bakımdan bir yük değil, Avrupa'nın yükünü alan bir topluluk halinde yaşamaktadır." dedi.

Gazeteci Muhsin Ceylan'ın moderatörlüğünü yaptığı "Avrupa'ya göç serüvenimizin dünü ve bugünü" temalı sempozyuma yazar Mahmut Aşkar, yazar Veyis Güngör ve yazar Sahra Şahin konuşmacı olarak katıldı.

Yazar Aşkar, konuşmasında Avrupa'da Türkçe’nin korunup gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

Aşkar, "Avrupalı Türkler olarak birlikte yaşadığımız toplumda olmamız gereken yerde değilsek bunun vebali sokaktaki Türkten daha çok onları burada temsil iddiasında olanların kifayetsiz ve yetersiz oluşlarındandır. Daha göçün 60. yılındayken ve henüz ilk nesil göçmen Türklerin bir kısmı hayattayken giderek 'Türkçesiz’leşen Türkler olmaya başladığımızın farkında mısınız? Türkçe Avrupalı Türk'ün en olmazsa olmazıdır." diye belirtti.

Yazar Veyis Güngör, "Her geçen gün daha da ilişkilerin gelişerek iyiye gitmiş olduğu Türk dünyasıyla Avrupa Türklerinin ilişkileri de çok önem arz etmektedir. Bizim Türkiye başta olmak üzere akraba topluluklar ve gönül coğrafyamızla olan ilişkimiz, Türk dünyası ile olan ilişkimiz bizim 150 yıl sonra da burada Türkçe konuşan çocukların ve Türkçe konuşan bir topluluğun olmasını sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Göçün tarihiyle ilgili bir sunum yapan sosyolog Sahra Şahin ise göç konusunun çok geniş bir konu olduğunu, son 20 yılda 100 milyon, son 50 yılda ise 300 milyona yakın kişinin uluslararası göç anlamında göç ettiğini aktararak, içinde bulunduğumuz yüzyılın "göç yüzyılı olarak tanımlandığını ifade etti.

Türkiye'nin Aachen Fahri Konsolosu Dr. Uwe Merklein ile Köln Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Bülent Sakarya'nın da katıldığı sempozyumda Türkçe ezgilerin yer aldığı müzik dinletisi sunuldu.


ATİB Basın Büro

bottom of page