top of page

ATİB Eğitim Kampı Antalya’da Gerçekleştirildi

ATİB’in 25. Faaliyet döneminin 3. Eğitim Kampı Antalya’da yapıldı. Üç günlük eğitim kampına ağırlıklı olarak ATİB’in merkez ve yerel dernekler düzeyinde yönetici kesimi iştirak etti.


Antalya’da bir otelin toplantı salonunda yoğun bir gündemle başlayan eğitim kampının açış konuşmasını ATİB Genel Başkanı Durmuş Yıldırım yaptı. Genel Başkan Yıldırım şu ifadelere yer verdi: “Sadece dünyanın belli başlı turizm merkezlerinden biri değil, aynı zamanda tarih boyunca birçok kültüre ev sahipliği yapmış olan Antalya’da, Avrupalı Türklerin bugünü ve yarınına dair konuları, sahasında uzman konuşmacılar tarafından üç gün boyunca enine boyuna konuşacak, tartışacağız.”
İlk ders Doç. Dr. Oğuzhan Aydın tarafından verildi. Doç. Dr. O. Aydın, “Evrensel Din Olan İslam’ın Evrensel Dili” başlıklı ders  konusunu, Türkistan/Horasan Erenleriyle başlayan süreçten günümüze kadar insanı merkeze koyan, gönül fethini önceleyen büyük şahsiyetlerden örnekler vererek anlattı.


Bir sonraki ders konusu olan, “Türkistan’dan Avrupa’ya Türk Göçü”nü, Türklerin ilk yurdu Türkistan coğrafyasından başlayarak kıta Avrupa’sına kadar uzanan göç sürecini Prof. Dr. Fırat Purtaş anlattı.  


ATİB Kurucu Genel Başkanı M. Serdar Çelebi, “Avrupadaki Türk STK’larının Varlık Mücadelesi”ni anlatırken şöyle dedi: Altmış yıllık Batı Avrupa’ya Türk İşgücü Göçü süresince yaşanan zorluklar, karşılaşılan engellere rağmen Avrupalı Türkler olarak teşkilatlı bir toplum oluşturduk ama yarınlarda var olabilmek için başta Türkçe olmak üzere kültürel değerlerimizin yaşatılması gerekir.”
Prof. Dr. Musa Yıldız, “Hoca Ahmet Yesevi Öğretisini Günümüze Taşımak” başlıklı sohbetinde, Anadolu’yu Türklere yurt edinen “gönül erleri”nin hocası, atası sayılan Hoca Ahmet Yesevi’nin yaşadığı dönemi, hayat hikâyesini ve öğretisini anlattı.
ATİB Genel Başkanı Durmuş Yıldırım, “Teşkilat Yapımız ve Teşkilatçılık Anlayışımız” konusunu grafiklerle detaylı bir şekilde anlatırken, ATİB’in kuruluş gayesi, teşkilatçılık anlayışı ve kriterlerlerini, teşkilat hayatında olması gereken beşeri münasebetler, hiyerarşik yapı gibi önemli noktaların izahını yaptı.


Bir başka derste ATİB Genel Başkanı Başdanışmanı ve Yazar Mahmut Aşkar, “Avrupa’da Kültürel Varlığımızın Öncelikleri”adı altında yaptığı sohbette, Türkçe’nin yaşatılmasına, cemaatleşmenin (dernekleşmenin) ve aile bağlarının korunmasına dikkat çekti.
ATİB eski genel başkanlarından Selahattin Saygın da, Avrupa’daki Türk STK’larının önemi üzerine bir değerlendirme yaptığı konuşmasında, Avrupalı Türklerin Türkiye’dekilerden daha teşkilatlı olduklarını anlattı.


ATİB 25. Dönem 3. Eğitim Kampı, Genel Başkan Durmuş Yıldırım’ın değerlendirme ve kapanış konuşmasıyla son buldu.
Derslerden geri kalan zamanı bazen Ozan Mustafa Turgut’un çalıp söylediği türkülerle, bazen grup hâlinde tarihi ve turistik yerlere yapılan turlarla değerlendiren ATİB’liler, bu tür eğitim kamplarının çok yararlı dolduğu noktasında hemfikir olarak Antalya’dan ayrıldılar…

bottom of page