top of page

Varlık Mücadelemiz Türkçe

TR

2000px-Flag_of_Turkey.svg.png

DE

1920px-Flag_of_Germany.svg.png

Son yıllarda Avrupa Türklerini en çok tedirgin eden konuların başında, Türkçe’nin günlük hayattan giderek çekilmesi gelmektedir. Yeni yetişen nesillerin Türkçe’yi okuyacak ve yazacak derecede öğrenmemelerinin en başlıca sebeplerinden birisi, ailelerin Türkçe dersleri konusunda ilgisizliğidir.

Avrupa’daki Türk varlığının başlıca dayanak noktalarından birisinin Türkçe olduğu herkes tarafından kabul görmesine rağmen, Türkçe’nin yaşatılması için yeterince gayret gösterilmediği de bir başka gerçeğimizdir.

Öteden beri Türkçe konusunda hassasiyeti bilinen ATİB, “Varlık Mücadelemiz Türkçe” başlıklı bir konferans düzenledi. ATİB Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen konferansın açış konuşmasını ve konuşmacılar Yazar Mahmut Aşkar ile Amsterdam Türkevi Başkanı Veyis Göngör’ün takdimini Genel Sekreter Nurdoğan Aktaş yaptı.

Çocukların zaman zaman şiirler okuduğu proğramda Veyis Güngör, “Avrupa’da Türkçe’yle Var Olmak” adı altında bir konuşma yaptı. Güngör sunumunda şu sorulara cevap aradı: Avrupa’da var olmak öncelikli bir kimlik meselesi midir? Biz kimiz, kendimizi nasıl tanımlıyoruz? Avrupa’da kalıcı isek şayet, ne olarak ve kim olarak kalmak istiyoruz? Konuşmasının devamında Güngör şöyle dedi: “Hem varlıǧımızın devamı hem de başta anayurt Türkiye olmak üzere, kültür ve medeniyet coǧrafyamızla ilişkilerin ve aidiyetin devamı içinde Türkçe olmazsa olmaz deǧerlerimizdendir. Türkçe geçmişimizle bağımızı, inanç, kültür ve medeniyet değerlerimizi bize aktaracak ana unsurdur. Dolayısiyle Türkçe meselesi tartışma götürmez bir gerçektir.“

Daha sonra Mahmut Aşkar, “Türkçesizleşen Türkler” başlığı altında yaptığı konuşmada Avrupa Türkleri için Türkçe bizim kültürümüzün ana taşıyıcısı olarak bir kültür dilidir” dedi.

Aşkar konuşmasının devamında şu sözlere yer verdi: “Türkçe, Türkçe yazan ve söyleyenlerin omuzlarında yükselirken, Türkçe Konuşan Avrupalı Göçmenler arasında da yankı bulmalıdır. Şayet Avrupa’da Türkiye adına lobicilik yapılacaksa, diğer bütün girişimlerden önce Türkçe adına ve Türkçe’nin yaşatılması için Türkler arasında lobi faaliyetlerine başlamak gerek! Buradaki varlığımızın teminatı olan Türkçe, her geçen gün biraz daha taraftar kaybediyor.

Türkçe’nin Avrupa Türkleri arasında hayat bulabilmesi için önce zihinlerdeki yerini yeniden almalıdır. Zihinlerde yeşeren Türkçe’ye, ilk etapta aile ortamında ve daha sonra irili ufaklı, sağlı sollu dernekler ve kuruluşlarda sahip çıkılmalıdır.”

6 (1).jpg
bottom of page