ATİB Genel Başkanı Durmuş Yıldırım’ın Regaib Kandili Mesajı

TR

DE

Değerli Kardeşlerim, 
Aziz Müslümanlar,

İnanç dünyamızda ayrı bir yere sahip olan “Üç Aylar”ın başlangıcı ve dolayısıyla müjdeleyicisi olan Regaib Kandili’ni Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece idrak edeceğiz.

Regaib Kandili bir ihsan gecesidir. İnanların, bu ve benzeri geceleri vesile kılarak Rahim ve Rahman olan Allah’tan niyazda bulunarak bağışlanmasını istemek, kendisiyle yüzleşmesi için bir fırsattır.

Bir tarafta iç kargaşalar ve savaşlara teslim olmuş Müslüman ülkelerin durumu, diğer tarafta Avrupa’daki Müslüman göçmenlerin maruz kaldıkları İslamafobik akımlar, biz Avrupa Müslümanlarını daha duyarlı ve sorumlu hareket etmeğe zorluyor.

İnsanlığın giderek materyalist bir hayat anlayışına boyun eğmesi, özellikle hayat standardının yüksek olduğu toplumlarda manevi buhranların daha fazla artmasına sebep olmaktadır.

Regaib Kandili dolayısıyla kendimiz, yakınlarımız, din kardeşlerimiz ve nihayetinde bütün insanlık için Yüce Allah’tan niyazda bulunalım.

Avrupa’daki ve Türkiye’deki kardeşlerimizin ve bütün Müslümanların Regaib Kandili’ni tebrik ediyorum, hayırlı Kandiller diliyorum.

Durmuş Yıldırım 


ATİB Genel Başkanı

                                                                                                                                                                                                                                                         | Impressum | Disclaimer

ATİB-Union der Türkisch – Islamischen Kulturvereine in Europa e.V.

 

Neusser Str. 553 | D-50737 Köln | Tel: 00 49 (221) 316010 | Fax: 00 49 (221) 323420 | e-mail: info@atib.org
Bankverbindung: Sparkasse KölnBonn Konto Nr: 1900 69 61 86 | BLZ: 370 501 98 | IBAN: DE393705 0198 1900 6961 86 | BIC: COLSDE33