top of page

ATİB TÜZÜK KURULTAYI GERÇEKLEŞTİ

Tüzük Kurultayı öncesinde Bayramlaşma programı yapıldı, ATİB Genel Başkanı Durmuş Yıldırım katılımcıların Bayramlarını tebrik ederek, bir konuşma yaptı.

Bir-iki ek ilavelerin dışında ilk kurulduğu gündeki şekliyle kalan ATİB-Genel Merkez Tüzüğü’nün değişen şartlara cevap vermediğini gören Durmuş Yıldırım başkanlığındaki yeni yönetim, uzun bir çalışmanın neticesinde birçok yenilik ve değişikliği ihtiva eden tüzüğü 22.06.2019 günü delegelerin oylarına sundu.

ATİB Genel Merkezi’nde gerçekleşen (gecikmeli) bayramlaşma ve akabinde yapılan tüzük kurultayının açış konuşmasında Genel Başkan Durmuş Yıldırım, genel bir durum değerlendirmesi yaptıktan sonra, mevcut tüzüğün bazı konularda yetersiz kaldığını gördükleri için bazı ilaveler ve değişiklikler yaparak yeni bir tüzük hazırladıklarını dile getirdi.

Faaliyetlerle ilgili Genel Sekreter Nurdoğan Aktaş, mali durum hakkında Genel Muhasip Şaban Duran, Hac ve Umre konusunda Genel Başkan Yardımcısı Hanefi Şimşek ve Hilal Yardım Organizasyonu’nun faaliyetler hakkında da Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Sever özet bir bilgilendirme sundular.

Daha sonra Genel Sekreter Nurdoğan Aktaş’ın başkanlığa seçildiği divan heyetinin yardımcılığına Kamuran Dönmez ve sekreterliğine de Nazlı Topçu seçildi. ATİB Genel Merkez Tüzüğü’nün Türkçe’si Genel Başkan Yardımcısı Kübra Sancak ve Almanca’sı da Nazlı Topçu tarafından delegelere okundu.

Okuma bittikten sonra tüzük hakkında söz alan delegeler görüşlerini belirtmelerinin akabinde oylamaya geçildi. Divan Başkanı Nurdoğan Aktaş, “bu toplantının olağanüstü genel kurul niteliği taşımasından dolayı üyelerin üçte iki çoğunluğu değil, yazılı davetimize iştirak eden salondaki üyelerin üçte iki çoğunluğu, tüzüğün onaylanması için yeterlidir” hatırlatmasını yaptı.

Daha sonra açık olarak yapılan oylamada son şekli verilen ATİB Genel Merkez Tüzüğü ittifakla kabul edildi.

bottom of page