top of page

Alem O’na Muhtaç ve Dünya O’nunla Şereflendi

Kısa adı ATİB olan, Avrupa Türk-İslam Kültür Dernekleri Birliği Genel Başkanı Sayın Durmuş Yıldırım, Mevlid Kandili münasebetiyle bir Kandil mesajı yayınlayarak bütün İslâm Âleminin Kandilini tebrik etti.

Tarih Miladî 571, Kameri aylardan Rebiü’l-Evvel’in on ikinci gecesi. Bundan tam 1441 yıl önce. Dünya, maddî ve manevî bir karanlığa kapıldığı zor günler yaşıyor yine...

Yine Belhüm Adal olanlar baskın çıkmış ve insanı Eşref-i Mahluk olmaktan çıkarmışlardı. Hak haklının elinden alınıp, güçlünün ve zorbanın eline verilmiş; gaflet, dalalet ve hiyanet’in işbirliği ile, her zaman olduğu gibi yeryüzünü sarmış. Tevhid’i terk etmenin neticesi olarak, saadet, huzur ve iyilikten mahrum; zalimlerin döktüğü kan, mazlumun döktüğü göz yaşına karışmış; ırk, dil, din, renk farklılıklarının hikmetinden habersiz, param parçaydı insanlık...

Muhakkak dünya boşu boşuna yaratılmamış, insanlarda başı boş bırakılmamıştı. Kâinatın yegane sahibi olan Allah (C.C.)’ü zulme dur diyecek, mazlumlara gölge olacak; “Hayra çağıran, kötülükten men eden” Habibi’ni gönderecekti. İşte o an gelmiş, tamda bugünü aratmayacak karanlığın üzerine 1441 yıl önce efendimiz (SAV)’i Alemlere rahmet, yol gösterici, örnek ve önder olarak gönderdi.

Karanlık dünyadan insanlığı kurtarmak için, onlara kılavuzluk yaparak doğru yolu göstermek üzere bir kandil olarak seçilmiş ve vazifelendirilmiş olan sevgili Peygamber (SAV) efendimizin dünyaya teşriflerini beyan eden Mevlid Kandilini idrak ediyoruz...

Bu vesileyle, O’nu anmaktan ziyade, Hz. Muhammed (SAV) efendimizin Yüce Allah’dan getirdiği davetini, yolumuzu aydınlatan sünnetini, örnek ahlâkını, hayat yüklü mesajlarını ve âlemşümul (evrensel) ilkelerini anlamaya muhtacız. O gün hakikaten “Âlem O’na Muhtaç”tı, fakat bugün “Âlem hala O’na Muhtaç” ve bugün her zamankinden daha fazla muhtaç. Ama O son Nebi ve Rasül’dü. Bir daha da gelmeyecekti...

Âlemlere rahmet, müjdeci ve kutarıcı olarak gönderilen Allah’ın elçisi kutlu Nebi ahirete irtihal ve intikalinden önce Veda Hutbesinde, kendisinden sonra insanlığın tekrar dalalete düşmemesi için “iki emanet” bıraktığını, onlara uyanların asla dalalet ve sapıklığa düşmeyeceklerini beyan etmişlerdir. Bunlar, Kur’ân ve Sünnet. O halde O’na ümmet olduğunu idda eden ve Müslüman olduğunu söyleyenler, emanetlere; Kur’ân ve Sünnete sımsıkı sarılarak, Âleme yeniden düzen verebilirler, vermelidirler.

O halde, yapacağımız en önemli şey fert olarak, aile olarak, cemiyet, millet ve ümmet olarak, O’nun yüce ahlâkını, sünnetini, hadisi şeriflerini iyi bilip hayatımıza uygulamaktır.İnşallah bu kutlu doğum, O’nun lider, önder ve örnek olarak hayatını anlamamıza, yaşamamıza vesile olur. Sâlat ve Selâm O, sevgililer sevgilisi Hz. Muhammed (SAV)’in üzerine olsun.

Bu dua ve temennilerle, başta Avrupa Müslümanları olmak üzere, bütün müslüman kardeşlerimizin Mevlid Kandilini tebrik ediyor, Ülkemize, Milletimize, İslam dünyasına ve bütün insanlığa huzur ve barış getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.

Durmuş Yıldırım

 

ATİB Genel Başkanı

bottom of page