ATİB Genel Başkanı Durmuş Yıldırım`ın

Duyurusu

DUYURU
 

Avrupa Türkleri ve Müslümanları Değerli Kardeşlerim,
Sevgili Vatandaş ve Soydaşlarım,

Bildiğiniz gibi önce Çin’de başgösteren Koronavirüs salgını birkaç haftadan beri Avrupa ülkelerini de tehdit etmeye ve can almaya başladı.

Bu salgın hastalığın yayılmasını önlemek maksadıyla Federal ve yerel düzeyde Alman hükümetinin ve yetkili diğer birimlerin aldığı tedbirlere ve uyulması gereken sağlık kurallarına gerek fert ve gerek dernekler bazında uyulmasını bekliyoruz.

Bir çatı kuruluşu olarak ATİB de kendi bünyesindeki her türlü toplu etkinlikleri şimdilik 2 Nisan 2020 tarihine kadar ertelemiş durumdadır. Bu çerçevede camilerimizde eda edilen Cuma namazları bu tarihe kadar kılınmayacaktır.

Herkesin sorumlu davranacağına ve yetkililerin koyduğu kurala riayet edeceğine inancımız tamdır. Yüce Allah’ın insanlığı bu tür belalardan korumasını niyaz ediyorum.

Durmuş Yıldırım
ATİB Genel Başkanı
 

                                                                                                                                                                                                                                                         | Impressum | Disclaimer

ATİB-Union der Türkisch – Islamischen Kulturvereine in Europa e.V.

 

Neusser Str. 553 | D-50737 Köln | Tel: 00 49 (221) 316010 | Fax: 00 49 (221) 323420 | e-mail: info@atib.org
Bankverbindung: Sparkasse KölnBonn Konto Nr: 1900 69 61 86 | BLZ: 370 501 98 | IBAN: DE393705 0198 1900 6961 86 | BIC: COLSDE33