top of page

ATİB Genel Başkanı Yıldırım’ın Mevlid Kandili Mesajı

İnsanlık O’na Muhtaç

ATİB (Avrupa Türk-İslam Kültür Dernekleri Birliği) Genel Başkanı Sayın Durmuş Yıldırım’ın Mevlid Kandili münasebetiyle yayımladığı mesaj:

İnsanlık koyu bir cehalet ve zulmet içindeyken, doğumu alemlere rahmet, huzur ve nur getiren peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’in mevlid kandilini, önümüzdeki Çarşamba’yı Perşembe’ye bağlayan gece bir defa daha idrak edeceğiz.

 

Hz. Muhammed (S.A.V.) bütün insanlığa müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilmiştir. Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’in ifadesiyle “ Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler ve takdir etmezler.“ (Sebe:28)

 

İslam dininin, yeryüzünün her tarafında yayılmış olmasının çeşitli sebeplerinden bir tanesi de, bu dinin sadece muayyen kitlelere, belirli kültür ve medeniyetlere değil, bütün dünya insanlarına hitap etmesidir yani evrensel oluşudur.

 

Mevcut dinlerin kimi Asya’ya, kimi Avrupa’ya çekilmiş ve belli milletlere has kalmıştır. Müslümanlık ise, ırk, kavmiyet ve coğrafya sınırlarını aşabilmiş, dünyanın her bölgesindeki fert ve milletleri, kolaylıkla kendine bağlamıştır.

 

Maalesef bugün Kur’an ve İslam dîni doğru anlaşılmadığı ve yaşanmadığı için özellikle Batıda yanlış takdim ediliyor. İslamın asıl amacı insanları iyiliğe yöneltmek ve kötülükten alıkoymaktır. Bunun için Cenab-ı Allah kitap ve Peygamberler göndermiştir. Son kitap Kur’ân-ı Kerim ve son Peygamber Hz. Muhammed (S.A.V.) dir. İslamı ve Kur’ân-ı doğru anlamak ve yaşamak için mutlak surette Kur’ân-nın kendisini örnek ve model şahsiyet olarak ifade ettiği Hz. Muhammed (S.A.V.) efendimizin hayatını bilmemiz ve örnek almamızdan geçiyor. Zira O’nun hayatı canlı Kur’an ve Kur’ân-nın tefsiri, yaşanmış şeklidir. Bugün O’nu hayatımıza taşıyamadığımız için Müslümanlar ve İslam âlemi olarak sıkıntılar yaşıyoruz.

 

İnşallah, bu Mevlid Kandili Resûlullah Efendimizin sünnetini, hadislerini ve ahlâkını yeniden öğrenmemize, örnek almamıza vesile olur. Ancak İslam dünyasının ve Müslümanların yegane kurtuluşu buna bağlıdır.

 

Aslında bütün insanlığın kurtuluşu için ilahî bir görevi üstlenmiş olan Allah’ın Son Elçisi’nin karikatürize edilmesi ve bu durumdan bazı marjinal grup ya da kişilerin terör eylemi gerçekleştirmesinden duyduğumuz derin üzüntüye ilaveten, Fransa’da olduğu gibi, bu olayın siyasî bir malzeme yapılması biz Müslümanları oldukça rencide etmiştir.

 

Bu gelişmelerin gölgelediği bir Kutulu Doğum’u idrak ederken, bütün Müslüman kardeşlerimizin “Mevlid-i Nebi Haftası”nı ve bu geceki Mevlid Kandilini kutluyor, bu haftanın ve bu gecenin bütün İslam dünyasının birlik, beraberlik ve dayanışmasına, insanlığın hidayete mazhar olmasına, terör ve savaşların sona ermesine, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını temenni ediyorum.

Durmuş Yıldırım

 

ATİB Genel Başkanı

bottom of page