top of page

ATİB GENEL BAŞKANI DURMUŞ YILDIRIM’IN
ÜÇ AYLAR VE REGAİB KANDİLİ MESAJI

Başlamakta olan Üç Aylar vesilesiyle ATİB Genel Başkanı Durmuş Yıldırım yayımladığı mesajında, bütün İslâm Âleminin Üç Aylar’ını ve Regaib Kandilini tebrik ederek şöyle dedi:

İslam dünyasında büyük önem verilen ve Müslümanlar arasında „Üç Aylar“ diye tabir edilen mübarek ay, gün ve gecelerin manevi iklimine girmiş bulunuyoruz. Üç aylar; Recep, Şaban ve Ramazan ayı, içerisinde bulunan feyizli ve bereketli geceler sebebiyle bir maneviyat mevsimidir.

Bu aylar dini duygularımızın yoğunluk kazandığı, ibadet, dua, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerimizin doruk noktaya ulaştığı bir zamandır. Ayrıca, hatalarımızdan ve günahlarımızdan tevbe etmek, temizlenmek, hayırlı ve yararlı işleri daha da fazlalaştırmak için bir fırsat dilimidir. Esasen bu gibi mübarek ay, gün ve geceleri değerlendirebildiğimiz sürece, güzel amellerle içini doldurabildiğimiz ölçüde bizim için bereketli ve kazançlı zaman dilimleri olacaktır.

Hz. Peygamber (s.a.v.) üç aylar hakkında şöyle buyuruyorlar: “Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır.“ Bu ayların başlangıcında Resulullah (S.A.V.) efendimizin şöyle dua ettiği de rivayetler arasında yer almaktadır. “Allah’ım! Receb ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a kavuştur.“

İnsanlık olarak bir yıldır günlük hayatımızın kısıtlandığı, binlerce insanın hayatını kaybettiği, çoğunun psikolojik, sosyolojik ve ekonomik travmalar geçirdiği ve halen devam eden koronavirüs tehlikesinin bulunduğu bir ortamda böyle bir mübarek ve faziletli ay ve gecelere kavuşarak bir nebze olsun tekrar manevi huzura erişmiş olacağız.

Bu bağlamda üç aylar, Receb ayı ile başlar. Receb ayının ilk Cuma gecesi Regâib Kandili gecesidir. Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Bu açıdan, Allah’ın rahmet ve mağfiret kapılarının açıldığı, feyiz ve bereketinin arttığı bu mübarek gece ve aylarda müminler olarak faydalanmalı ve istifade etmeliyiz.

Bu anlamda bu ayları, günleri ve geceleri manasına ve ruhuna uygun bir şekilde ihya etmek, sevgili Peygamber“imizin bu aylara girildiğinde yaptığı gibi bizler de Rabbimize dua etmeli ve bu manevi iklimden mahrum kalmamalıyız. İnsanların birbirine karşı daha hoşgörülü ve saygılı davrandığı bu üç ayların ve kandil günlerinin, toplum olarak birbirimize daha çok kenetlenerek, birlik ve beraberliğimizi daha da kuvvetlendirmeliyiz

Bu duygu ve düşüncelerle, üç ayların ve idrak edeceğimiz Regaib Kandili“nin (Gecesinin) başta Avrupa Müslümanları olmak üzere, ülkemize, milletimize, içinde yaşadığımız topluma, İslam âlemine ve tüm insanlığa hayır, bereket, huzur ve barış getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.

 

Durmuş Yıldırım

ATIB Genel Başkanı 

bottom of page