top of page

ATİB Genel Başkanı Yıldırım’ın Mirac Kandili Mesajı

ATİB (Avrupa Türk-İslam Kültür Dernekleri Birliği) Genel Başkanı Sayın Durmuş Yıldırım, Mirac Kandili vesilesiyle yayımladığı mesajında, İslâm Âleminin Mirac Kandilini tebrik ederek şu ifadelere yer verdi:

Leyle-i Miracımız mübarek olsun!

Bu gece Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) efendimizin, içinde nice esrarın olduğu ve yaşandığı, “Allah’a yükseliş ve arınma“ olarak kabul edilen Mirac Gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği ve yolculuğunda ''Burak'' adlı binekle ve daha sonra ''Refref'' ile seyahat ettiği beyan edilen gecedir.

Receb ayının 27. Gecesinde gerçekleşen bu büyük davet ve buluşma, bizlere insanın ilâhî rızaya ve desteğe ulaştığında akıl ve idraki zorlayan derecede nice üst mertebelere ulaşabileceğini gösterdiği gibi, mana aleminde yükselip ilâhî rahmet ve huzura erişmenin, öncelikle gönül ve ruh temizliğinden, ahlâkî erdemlere yükselişten, her şeyin sahibi olan Yüce Allah’a bağlılık ve boyun eğmeden geçtiğini de hatırlatmaktadır. Bu gecede farz kılınan ve bizzat Peygamberimiz tarafından mü’minlerin miracı olarak nitelenen namaz da, iç dünyamızdaki yükselişi ve arınmayı ifade eder.

Bu noktadan hareketle, bu geceyi vesile kılarak insan olan kendimize dönüşe, kendimizle yüzleşmeye ve tüketim girdabında sıkışıp kalan insanlığa ümit ışığı olmaya bir başlangıç yapabiliriz.

Bir tarafta kan ve gözyaşına boğulan, yoksulluğun pençesinde kıvranan fakir ülkelerin, diğer tarafta bolluk ve refah içinde yaşayan zengin ve güçlü ülkelerin insanlarından oluşan, iki kutuplu bir dünyada yaşıyoruz. Maddî yoksulluktan yerlerde sürünen insanlığın kurtuluşu kadar, bollukta tükenen insanlığın kurtuluşu da kendi miracını gerçekleştirmekle, yani eşrefi mahlûkat ayarlarına geri dönmekle mümkündür. İslam’ın insana biçtiği değer, Mirac olayında olduğu gibi Hz. Peygamber Efendimiz’in şahsında insana verilen, “yaratılmışların en şereflisi” payedir.

Umulur ki, biz Müslümanlar Mirac olayını hakkıyla idrak eder ve insanlığa örnek olur, öncülük yaparız.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Avrupa Müslümanları olmak üzere, bütün müslüman kardeşlerimizin Mirac Kandilini en kalbî duygularımla tebrik ediyor, Ülkemize, Milletimize, içinde yaşadığımız topluma, İslam dünyasına ve bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.

Durmuş Yıldırım

 

ATİB Genel Başkanı

bottom of page