top of page

Geride bıraktığımız haftasonu (26 Eylül 2020) ATİB Genel Merkez binası, konferans salonunda gerçekleştirilen, ATİB 25. Genel Kurulu’nda Durmuş Yıldırım yeniden ATİB Genel Başkanı olarak seçildi.

Korona salgını dolayısıyla Mart ayından beri iki defa ertelenmek mecburiyetinde kalan genel kurul, salgın tedbirleri çerçevesinde ATİB Genel Merkezi’nde yapıldı. ATİB-Kuzey Ren Vestfalya Bölge Başkanı Mehmet Arslan’ın selamlama konuşmasıyla genel kurul açılışı yapılmış oldu.

Daha sonra divan heyeti seçimi yapıldı. Buna göre divan başkanlığına ATİB eski genel başkanlarından Selahattin Saygın, yardımcılıklarına Mahmut Aşkar ve Abdülcelil Akyüz, sekreterliğe ise Özlem Başöz ve Melda Beyazit Seçildi.

Kuran-ı Kerim ve ardından Türk ve Alman milli marşlarının okunmasından sonra 24. Dönem ATİB Genel Başkanı Durmuş Yıldırım, genel kurul açış konuşmasını yaptı. Delegeleri selamladıktan sonra Koronavirüsten dolayı içinde bulunduğumuz olağanüstü şartlara dikkat çeken Yıldırım, “Bu süreç insanlığı her bakımdan etkilemektedir. Ancak tedbiri elden bırakmadan, bir şekilde çalışma ve gayretlerimize devam edeceğiz. Dolayısıyla izin mevsimini ve okul tatilini geride bırakarak yeni bir döneme girmiş bulunuyoruz” dedi.

ATİB 24. Faaliyet Dönemi’nde gerçekleştirilen faaliyetlerin bir özetini, faaliyet raporu olarak bastırılarak delegelere dağıtıldığını ifade eden Yıldırım, Ziya Paşa’nın meşhur beytine vurgu yaparak, “Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz” dedi.

Durmuş Yıldırım, konuşmasında, değişen şartlara göre yeni bir teşkilatçılık anlayışının da devreye sokulması gerektiğine işaret ederek şöyle dedi: “Nesiller değiştikçe teşkilat anlayışımız ve metodumuz da ister istemez değişikliğe uğruyor. Artık burada doğup büyüyen yeni nesillere hitap eden bir teşkilatçılık anlayışını devreye sokmamız gerekir.”

Yeni nesillerdeki anadil Türkçe ve bununla birlikte kökkültürü meselesine temas eden ATİB Genel Başkanı şu ifadelere yer verdi: “Biz, adıyla müsemma, “Avrupa Türk-İslam Kültür Dernekleri Birliği”yiz. Avrupa Türkleri olarak bizim bu Batı-Avrupa kültür coğrafyasındaki kültürel varlığımızın bir ayağı dinimiz diğer ayağı dilimizdir. Bizim ‘kızılelma’mız, Avrupa Müslüman-Türklerinin, birlikte yaşadığımız toplumun bir parçası olarak sonsuza dek kültürel varlığını muhafaza etmektir. Bunun için insan inşasına ağırlık vermeliyiz.”

Yabancı ve İslam düşmanlığından, Türkiye-AB ilişkilerindeki sıkıntılı sürece ve yeni nesillerin eğitim sorununa kadar birçok konuya konuşmasında yer veren Durmuş Yıldırım, Federal Almanya Anayasa Koruma Teşkilatı iç istihbarat 2019 yılı raporunda ATİB’i, “güvenliği tehdit eden İslamcılık dışı aşırı yabancılar” kategorisinde değerlendirmesi üzerinde durdu. Bunu ATİB camiasına karşı yapılmış haksız bir itham ve iddia olarak gördüğünü ve şiddetle reddettiğini ifade eden Yıldırım, “Yıllardan beri belli mihrakların ATİB’le ilgili itham ve iftiralarına yeni ilaveler yapılarak ATİB’in, “güvenliği tehdit eden İslamcılık dışı aşırı yabancılar” kategorisine dahil edilmesi bizi üzmüştür” dedi.

ATİB Genel Muhasibi Şaban Duran’ın muhasebe raporunu ve Haysiyet Divanı adına İmam Cengiz’in denetleme raporunu sunmalarından sonra yapılan oylamada her iki rapor da aklanmış oldu. Verilen yemek ve namaz arasından sonra yeni (25.Dönem) seçimlerine geçildi. Divan Başkanı Selahattin Saygın, ATİB Genel Başkanlığına tek adayın Durmuş Yıldırım’ın olmasından dolayı yaptığı açık oylamada Durmuş Yıldırım ittifakla yeniden ATİB Genel Başkanı seçildi. Daha sonra altmış kişilik GYK üyeleri ve Danışma Kurulu üyeleriyle Denetleme Kurulu üyeleri seçildi.

GYK’ya seçilenler:

Genel Yönetim Kurulu Listesi:

 

1. Abdülcelil Akyüz                                                               49. Rahmi Gülpınar

2. Şaban Duran                                                                     50. Abdullah Uzun

3. Nihat Murat                                                                       51. Ahmet Cücük

4. Bilal Darıyeri                                                                      52. Turan Karakaya

5. Zeynel Besleney                                                                53. Halil Şen

6. İmam Cengiz                                                                      54. Yasin Bilici

7. Mehmet Alparslan Çelebi                                                55. Yavuz Aktaş

8. Selami Tok                                                                          56. Selma Yılmaz

9. Kamuran Dönmez                                                             57. Faruk Tıraş

10. Yücel Adım                                                                       58. Feridun Daştan

11. Nevzat Akbulut                                                                

12. Cengiz (Cafer) Tekin                                                        

13. Aydoğan Küçükal

14. Beyazit Cankurtaran

15. Mehmet Arslan                                                               ATİB İstanbul Temsilciliği Selahattin Saygın

16. Murat Beyazit                                                                  ATİB Ankara Temsilciliği; Mesut Şahingöz

17. Melda Beyazit                                                                  ATİB Kayseri Temsilciliği; Mehmet Akbul

18. Erol Kandemir                                                                 ATİB Kırşehir Temsilciliği Sait Sargın

19. Yasin Türkyılmaz

20. Cihan Başöz

21. Özlem Başöz

22. Gamze Coşkun

23. Abdullah Tüfekçi

24. Adıgüzel Özgül

25. Mahmut Yılmaz

26. İhsan Gökçe

27. Nuh Yener

28. Engin Ünlü

29. Erdoğan Özdemir

30. Mustafa Aktaş

31. Uğur Çakıcı

32. Seyit Timur

33. Hüseyin Şahin

34. Kenan Yılmaz

35. Hacı Mert Aslan

36. Mehmet Karataş

37. Adem Daştan

38. İmdat Başöz

39. Fatih Çavuş

40. Yasemin Çavuş

41. Ragıp Yazıcı

42. Aynur Şahin

43. Çetin Oğuz

44. Tevfik Baylan

45. Mustafa Özkan

46. Emine Karaaslan

47. Emre Varlı

48. Fevzi Akbulut

Danışma Kurulu: M. Serdar Çelebi, Selahattin Saygın, Mahmut Aşkar, Muhsin Ceylan, Ozan Yusuf Polatoğlu, Mehmet Çubukçu, Ali Paşa Akbaş. Denetleme Kurulu: Kadir Hamurcu, Dursun Çavuş, Abdullah Sağbaş, İzzet Çiftçi, Metin Kurt. Yedek Üyeler: Nevzat Akbulut, Süleyman Tire.

Yeniden seçilen Durmuş Yıldırım, delegelere duyulan güvenden dolayı teşekkür etti. Birlik ve beraberlik mesajı vererek, “Bizimle aynı değerleri paylaşan herkese ATİB çatısı altında yer var. Gün, kucaklaşma ve dayanışma günüdür” dedi.

Dilek ve temenniler bölümünde söz alanlar, yeni döneme ait teklif ve temennilerini dile getirdiler.

Verilen aralarda Ozan Mustafa Turgut’un çalıp söylediği türkülerle coşan delegeler, ATİB’e yakışır bir olgunluk içinde geçtiğini ifade eden delegeler, genel kurulu sonuna kadar ilgiyle takip ettiler.

Not: ATİB Genel Başkanı Durmuş Yıldırım’ın 25. Dönem Genel Kurul Konuşması.

Saygıdeğer Divan,

Muhterem Hanımefendiler ve Beyefendiler,

Avrupa Türk-İslam Birliği Teşkilatımızın Kıymetli Mensupları,

Muhterem Delegelerimiz,

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Hepinizi alemleri yoktan var eden, ezelî ve ebedî olan yüce Allah’ın adıyla selamlıyor, en kalbî hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Bu vesileyle, 25. Dönem Genel Kurulumuza hoş geldiniz diyor, genel kurulumuzun nefislerimize, camiamıza ve Batı Avrupa Müslüman Türklerine hayırlı olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.

Bugün burada koronavirüs nedeniyle iki defa erteleme mecburiyetinde kaldığımız 25. Dönem Genel Kurulumuzu gerçekleştirmek için bir aradayız. Bildiğiniz gibi, şu anda insanlık olarak zorlu bir pandemi (salgın) sürecinde geçiyoruz. Bu süreç insanlığı her bakımdan etkilemektedir. Ama buna rağmen bir yandan da hayat devam ediyor. Ancak, tedbiri elden bırakmadan bir şekilde de çalışma ve gayretlerimize devam edeceğiz. Dolayısıyla bir izin mevsimini ve okul tatilini daha geride bırakarak yeni bir döneme girmiş bulunuyoruz.

Geride bıraktığımız iki yılı aşkın bir süre içinde yaptığımız faaliyetlerin özetini, sizlere dağılan 24. faaliyet raporunda görebilirsiniz. Ziya Paşa’nın meşhur beytinde dediği gibi, “Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz.”

Değerli arkadaşlar, Kıymetli Kardeşlerim,

Nesiller değiştikçe teşkilat anlayışımız ve metodumuz da ister istemez değişikliğe uğruyor. Artık burada doğup büyüyen yeni nesillere hitap eden bir teşkilatçılık anlayışını devreye sokmamız gerekir. Bunun için çağın iletişim araçlarını iyi kullanarak, bizden sonraki nesillere kendimizi yani ATİB misyonunu iyi anlatmamız lazım.

Bu doğrultuda ilk yaptığımız çalışmalardan birisi, Genel Merkez tüzüğünü günün şartlarına göre hazırlamak oldu. Bizim dönemimizde birçok kalıcı faaliyetin yanısıra, her defasında kargaşa ve kafa karışıklığına sebep olan ATİB tüzüğünü büyük çapta yenileyerek kalıcı hale getirdik.

Buranın şartlarında yetişen nesillerimizin en büyük problemlerinden birisi anadilimiz Türkçe’dir. Türkçe’nin dil olarak geri plana itilmesiyle birlikte kökkültürümüzle olan bağlar da zayıflamaya başlıyor.

Muhterem Dava Arkadaşlarım,

Bizim Avrupa Müslüman Türkleri olarak daha öncede defalarca ifade ettiğimiz gibi en önemli meselemiz eğitim sorunu olduğuna inanıyoruz. Elbette ki, özellikle gelecek nesillerimizi şekillendirme noktasında yürütülen eğitim çalışmalarımız vardır. Ancak bunlar yeterli değildir. Bu hususta gayret ve çabalarımızı artırmalıyız. Bizleri yakından ilgilendiren aileler, çocuklar ve gençlerin eğitim ve yetiştirilmesine dernekler olarak büyük önem vermeliyiz. Esasen yegane gayemiz de bu olmalıdır.

Biz, adıyla müsemma, “Avrupa Türk-İslam Kültür Dernekleri Birliği”yiz. Avrupa Türkleri olarak bizim bu Batı-Avrupa kültür coğrafyasındaki kültürel varlığımızın bir ayağı dinimiz diğer ayağı ise dilimizdir.

Bizim ‘kızılelma’mız, Avrupa Müslüman-Türklerinin, birlikte yaşadığımız toplumun bir parçası olarak sonsuza dek kültürel varlığını muhafaza etmektir. Bunun insan inşasına ağırlık vermeliyiz.

Değerli Kardeşlerim,

Kendimize ayna tuttuğumuzda birçok eksik, noksan tarafımız olmasına rağmen, ATİB’in vakur duruşunun zaman zaman bazı rahatsızlık ve hazımsızlıklara sebep olduğunu biliyoruz. Dikkat ederseniz son yıllarda ATİB’den başka buradaki Müslüman-Türklerin geleceğiyle ilgili sesini yükselten pek yok gibi…

Şayet üzerimize gelinmesinin bedeli bu ise, buna katlanmaya razıyız fakat bu suçlamaları asla kabul etmiyoruz.

Aziz kardeşlerim,

Bildiğiniz gibi buradaki birçok kuruluş, bir şahıs ya da bir kurum veya kuruluşun himayesinde varlığını sürdürürken ATİB sadece kendi ayakları üzerinde duran ve kimsenin gölgesine sığınmayan bir kuruluştur. Çünkü biz, başkasının gölgesinde yatanların kendi gölgesi olmadığını biliriz.

Göle atılan her taş kendi etrafında daire oluşturduğu gibi ATİB’in her ferdi ve her derneği bulunduğu yerde sosyal daireler oluşturarak çevresinde etkili olmalı, kendinden söz ettirmelidir.

Bundan iki hafta önce NRW – Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Seçimleri vardı. Uyum Meclisi Seçimi için 2,8 milyon seçmen bulunuyor, bunlardan sadece 367.961 seçmen oy kullandı. Bu da %13’e tekabül ediyor. Yaşadığı ülkenin sosyal ve siyasî hayatına duyarsız kalanların şikayetçi olma hakkı da yoktur.

Bu anlamda yerel seçimlere katılıp kazananlar kadar kaybedenleri de tebrik ediyorum. ATİB’liler bundan sonra daha çok çevreye açılmalı ve yaşadığı ülkenin sosyal ve siyasi hayatında aktif rol üstlenmelidir.

Özellikle Almanya’da neredeyse her Allah’ın günü camilere yapılan saldırılar ve Müslüman göçmenlere karşı giderek artan ırkçı şiddet olayları bizi endişelendirmektedir. Gerek yerel seçimlerde gerek genel seçimlerde özellikle Müslüman göçmenlerin seçim malzemesi yapılmasını şiddetle kınıyoruz.

Son günlerde Federal Almanya polis teşkilatında aşırı sağcı, Neonazi polislerin deşifre edilmesiyle birlikte Alman polis teşkilatının içinde de yabancı düşmanı-ırkçı polislerin varlığını ortaya çıkarmış ve bu yöndeki eleştirilere haklılık kazandırmıştır.

Aziz Kardeşlerim,

Türkiye-Almanya ve Avrupa Birliği ülkeleri arasında son yıllarda yaşanan siyasi krizden hiçbir tarafın kazançlı çıkmayacağına inandığımızdan bir an önce diyalog masasına dönülmesini temenni ediyoruz.

 

Değerli ATİB’liler,

Bu kültür coğrafyasındaki varlığımızı, buradaki irili ufaklı kuruluşlarımıza borçluyuz. Bu asla küçümsenmemeli ve gözardı edilmemelidir. ATİB gelecek vaat eden bir kuruluş olduğu kadar, yarınlara yürürken önünde engeli olmayan bir kuruluştur.

Şayet önümüzde bir engel varsa, bunun büyük çapta kendimizden kaynaklandığını unutmamak lazım. Sözkonusu raporda da kısmen kendimizden kaynaklanan gereksiz söz ve davranışların da etkili olduğu kanaatindeyiz.

İnsanın olduğu yerde her zaman ihtilaflar, sürtüşmeler olacağını bilerek teşkilatçılık yaparsak, fazla hayal kırıklığına uğramış olmayız. Bazen aramızda anlaşmazlıklar olsa da biz aynı gayeye hizmet eden, aynı hedef için yola çıkmış, ülküsü olan insanlarız.

O halde biz ülküdaşız. Ülkücü, çok özlü bir ifadeyle, kendini aşan insandır. Kendini aşmak demek; ulvi davalar için nefsinden, enaniyetinden feragat edebilmektir.

Gün, kucaklaşma ve omuz omuza vererek, buradaki varlığımızın bekası için çalışmak ve teşkilatımız ATİB’i bizden sonraki nesillerimize daha güçlü olarak emanet etmektir.

Değerli Genel Kurul Üyelerimiz,

Muhterem Kardeşlerim,

Bir toplum din, tarih, kültür ve gelenekleriyle varlığını devam ettirir. Kültür, yaptığımız çalışmaları yarınlara taşıyan toplum hafızasıdır. Tüm bu çalışmalardan nihai amacımız yerleştiğimiz ve kalıcı olduğumuz bu topraklarda kimliğimizi ve kültürümüzü koruyarak, gelecek nesillere aktarmak ve ilelebed bu coğrafyada Müslüman-Türk olarak yaşamaktır. Rabbimiz, biz kullarına buyuruyor ki, ey kullarım, çalışın çünkü Allah yaptıklarınızı görüyor (Tevbe 105). Şuurlu olarak yaptığımız çalışmalarla yakaladığımız hedef, yeni hedeflerin her zaman ilham kaynağıdır. Her yorgunluktan sonra yeni bir iş edinmemizi ister yüce Rabbimiz. İşte bunun için muhterem kardeşlerim, zorunluluk değil insanlara sorumluluk ve inisiyatif alanları oluşturarak ulvi hedefleri gerçekleştirebileceğimize inanıyorum.

Bütün dışlanmış olanların, mağdurların, zulüme uğramışların dili, dini, kimliği sorulmadan hepsinin derdini dert edinmek, hepsinin sorununa çözüm aramak iman ve inanç sahibi, ülkü sahibi, sosyal bakış sahibi insanların hedefi ve gayesi olmalıdır. Çünkü, Yunus’un deyimiyle; Yaratılanı severiz, yaratandan ötürü.

Değerli dava arkadaşlarım,

Hiçbirimiz mükemmel değiliz, herkesin hatası vardır. Ancak kasıtlı olmamak şartıyla. Önemli olan hatalarda ders çıkarmaktır. Şüphesiz ki, niyetler ve ameller önemlidir. İyi niyetli ve samimi olmak, açık olmak, sinsi olmamak gerekiyor. Birlik ve beraberliğimizi koruyarak, dürüst, ahlâklı, samimi ve ihlâslı olmalıyız. Çalışan, üreten, hizmet eden, dostluk ve kardeşlik duygu ve düşünceleri ile temel değerlerimiz doğrultusunda geleceğimizi inşa ve ihya etmek için gayretlerimizi sürdüreceğiz.

 

Değerli kardeşlerim,

Son olarak, Federal Almanya Anayasa Koruma Teşkilatı iç istihbarat 2019 yılı raporunda ATİB’i, “güvenliği tehdit eden İslamcılık dışı aşırı yabancılar” kategorisinde değerlendirmesini, camiamıza karşı yapılmış haksız bir itham ve iddia olarak gördüğümüzü ve şiddetle reddettiğimizi yaptığımız açıklamalarda ifade ettik.

 

Bildiğiniz gibi son aylarda bizi en çok meşgul ve rahatsız eden konu, Federal Anayasa Korumu Dairesi’nin ATİB’le ilgili raporudur. Yıllardan beri belli mihrakların ATİB’le ilgili itham ve iftiralarına yeni ilaveler yapılarak ATİB’in, “güvenliği tehdit eden İslamcılık dışı aşırı yabancılar” kategorisine dahil edilmesi bizi üzmüştür.

Konuyla ilgili, “Mevcut ATİB gerçeğiyle hiçbir bağdaşacak tarafı olmayan ve tamamıyla önyargılı ve temelsiz bu suçlamayı şiddetle reddediyoruz” dediğimiz basın açıklamamızdan bazı bölümleri sizlerle paylaşmak istiyorum:

ATİB’le ilgili bu raporu hazırlayanlara bilgi aktaranlar hâlâ Soğuk Savaş dönemine takılıp kalmış, önyargılı ve ideolojik saplantıları olmuş olabilir fakat kafalarındaki ATİB şablonuyla ya da rapora yansıttıkları şekliyle, bugünkü ATİB birbiriyle örtüşmediği gibi en ufak bir benzerliği de yoktur.

Bizi ülkücü olmakla itham eden raporun bu bölümüne de şöyle bir cevap vermiştik: “Ülkü” kavramlaşmış bir Türkçe sözcüktür ve bunun yerini bir başka kelimeyle doldurmak mümkün değildir. Dininden, milliyetinden ve siyasi görüşünden bağımsız olarak herkesin bir ülküsü olabilir ve bu anlamda herkes ülkücü olabilir. Bizim bildiğimiz Türkiye’de, siyasi-ideolojik olarak birkaç tane “ülkücü hareket” var. ATİB’i illa da biryerlere monta etmeğe çalışanlar acaba bu konuda ne düşünüyorlar?

ATİB, son derece şeffaf bir sivil kitle kuruluşudur. Bir Müslüman çatı kuruluşu olarak ATİB, insanları ırkına, rengine, kültürü ya da inancına göre kategorize etmez, ayırmaz. ATİB, gerek kendi kültürel değerlerini, gerekse dini inancını diğer kültürlerden ve dinlerden üstün gören bir görüşü asla benimsememiştir. Ondan dolayı raporda buna benzer ibarelerin yer alması tamamıyla önyargılı bir yaklaşım tarzıdır.

Kurulduğu günden bugüne kadar en sıradan bir üyesinden dahi Alman devletine, onun sosyal ve hukuki düzenine veya Alman halkına yönelik, sözlü ya da eylem olarak, herhangi bir zararı dokunmamış ATİB’i “tehlike” olarak görmek, siyasi bir manevra değilse, bunu akılla ve izanla izah etmek mümkün değildir!

ATİB’in “aşırı sağcı” olarak Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından yaftalanması, bir algı operasyonundan ibaret olup, hiçbir inandırıcı izahı yoktur! Bu raporla ilgili bir çalışma grubu, komisyonu oluşturarak gerekli çalışmaları yapıyoruz...

 

Bu vesile ile 24. Dönem faaliyet ve hizmetlerin gerçekleşmesinde emeği geçen, ihlas ve samimiyetle gayret eden camiamızın bütün fertlerine en kalbî şükranlarımı sunuyorum.

Cenab-ı Allah yaptığımız hizmetlerimizi zayi eylemesin, ecir ve mükâfatını bolbol versin inşallah...

 

Bu duygu ve düşüncelerle tekrar Genel Kurulumuzun hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinize saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum.

 

Durmuş Yıldırım

 

ATİB Genel Başkanı

50962679_2279295835688729_15354728586820

Durmuş Yıldırım

bottom of page