top of page

Zaruri Açıklama

 

 

 

ATİB gerçek anlamda bir sivil kitle kuruluşudur, çünkü kurulduğu gün gerek Almanya gerekse Türkiye’de hiçbir siyasî, dinî veya ideolojik bir parti, cemaat ya da grupla ilişkisi, yakınlığı veya organik bağı olmadığı ve olmayacağını ilan etmişti.

ZMD’nin de kurucularından olan ATİB, kurulduğu ilk günden bugüne kadar geçen otuz yılı aşkın bir zamandan beri yaptığı icraatları, duruşu ve açıklamalarıyla her türlü radikal akımlardan uzak, demokratik ve şeffaf bir kuruluştur.

Buna rağmen, hâlâ Soğuk Savaş Dönemi’nin düşünce kalıplarıyla ATİB’i olduğundan farklı göstermeğe çalışan birtakım grup ya da kişilerin, “Bozkurtlarla İşbirliği” iftirasını ATİB, bazen basın açıklamasıyla, bazen de hukuki yollarla yalanlamıştır.

Bir daha altını çizerek söylemek isteriz ki; ATİB’in “Bozkurtlar” denilen herhangi bir kuruluş ya da gruplarla hiçbir işbirliği veya yakınlığı yoktur.

Bu açıklamadan sonra ATİB’i “Bozkurtlar” veya herhangi bir kuruluş ya da grupla işbirliği yapmakla itham edenlere karşı hukuki yola başvuracağımız bilinmelidir.

Dini ve kültürel bir kuruluş olan ATİB bünyesinde her türlü dini, siyasi radikal gruplara asla müsamaha gösterilmez, insanlar arasında ırk ve renklerine göre ayrım yapılmaz.

Avrupa Türk-İslam Birliği ATİB), ırkçılığa, yabancı düşmanlığına, ayrımcılığa ve ne sebeple olursa olsun suçun şahsiliğini reddeden teröre kesinlikle karşıdır. Eşitlik ilkesine ters olan, uyumsuzluğa ve huzursuzluğa yol açan ayırımcı politikalara son verilmesi için gayret gösterir. İnsanlar arasındaki belirleyici kıstası adalettir.

Avrupa Türk-İslam Birliği, Avrupa ülkelerinde yaşayan Müslüman-Türk insanının sahip olduğu değerleri Avrupa toplumuna tanıtmak, göçmenlerle ilgili politikaların oluşturulmasında önyargı ile eksik ve yanlış bilginin sebep olabileceği hataların önüne geçmek ve yaşadığımız ülkelerde eşit haklara sahip olmak için gayret eder.

Durmuş Yıldırm


ATİB Genel Başakanı

atiblogokucuk.jpg
atiblogokucuk.jpg
bottom of page